สนช.จัดเสวนา จากปลากระเบน….สู่ “ระบบป้องกันมลพิษจากอุบัติเหตุ”

วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.15 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชมเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง จากปลากระเบน….สู่ “ระบบป้องกันมลพิษจากอุบัติเหตุ”

โดย พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานอนุกรรมาธิการฯ ได้ติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องและเห็นว่าการจัดการในเชิงประสิทธิภาพของ ทุกภาคส่วนยังมีปัญหา ดังนั้น การเสวนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีทีจะได้ร่วมกันคิดและเสนอแนะแนวทางกระชับการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของทุกภาคส่วนที่ถือว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ในขณะที่สภาวิจัยแห่งชาติจะได้นำความคิดเห็นที่ได้จากการเสวนาไปใช้ประโยชน์เพื่อที่จะกำหนด นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้เพื่อที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ รวมทั้งหามาตรการและแนวทางที่จะป้องกันสิ่งที่ไม่ควรสูญเสียให้กับประเทศชาติ

ด้าน พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า หลังจากเหตุการณ์ปลากระเบนตายราว 50 ตัวเมื่อปลายกันยายน ปีที่แล้วเป็นความสูญเสียไม่ใช่เฉพาะปลากระเบน ประชาชนที่เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำแม่กลองได้รับความเสียหายด้วยเช่นกัน ตนและทีมงานได้ติดตามศึกษาเรื่องนี้ในหน้าที่ของสนช. โดยได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในสถานที่และบริเวณใกล้เคียงมาให้ข้อมูล ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของมาตรการการป้องกัน สำหรับการเสวนาครั้งนี้เป็นการดำเนินงานอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งผลของการเสวนาที่ได้จะนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกัน โดยจะทำเป็นรายงานเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านไปยังรัฐบาลต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon