ครม.สั่งกรมอุทยานฯจ่าย 50 ล้าน ค่าชุดลายพรางพิทักษ์ป่า องค์การทหารผ่านศึก หลังยืดเยื้อมานาน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม มีรายงานข่าวแจ้งว่า นายชุติชัย สาขากร รองอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุด ได้ทำหนังสือถึงนายธัญญาเนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแจ้งมติ คณะรัฐมนตรี(ครม.) ให้กรมอุทยานฯ ชำระค่าเสียหายเนื่องจากการผิดสัญญาซื้อขายชุดพิทักษ์ป่า (ชุดลายพราง) พร้อมอุปกรณ์เป็นเงินจำนวน 49.8 ล้านบาท โดยในหนังสือระบุว่า ตามที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้ส่งข้อพิพาทระหว่างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกับกรมอุทยานฯ กรณีการตัดชุดพิทักษ์ป่า (ชุดลายพราง) พร้อมอุปกรณ์ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมว.ยุติธรรม เป็นประธานฯ ได้ตัดสินชี้ขาดว่าให้กรมอุทยานฯ รับมอบชุดพิทักษ์ป่า (ชุดลายพราง) พร้อมอุปกรณ์ตามใบสั่งซื้อที่ได้มีการทำสัญญา ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 โดยให้กรมอุทยานฯ ชำระราคาสินค้าพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงิน 49.8 ล้านบาทให้แก่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และชำระค่าเช่าสถานที่เก็บรักษาสินค้าดังกล่าวเป็นเงิน เดือนละ 28,125 บาท ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าเดือนละ 100 บาท ให้แก่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นมา จนกว่าจะรับมอบชุดพิทักษ์ป่า (ชุดลางพราง) พร้อมอุปกรณ์และชำระราคาเสร็จสิ้นโดยไม่มีกำหนดดอกเบี้ยผิดนัดให้ เนื่องจากคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายต่างเป็นหน่วยงานรัฐด้วยกัน อีกประมาณ 5.2 แสนบาท และนายสุวพันธุ์ได้พิจารณาชี้ขาดยุติการดำเจนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอ ครม.รับทราบเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา

นายธัญญา กล่าวว่า เมื่อมีมติ ครม. ให้กรมอุทยานฯ รับมอบชุดพิทักษ์ป่า (ชุดลางพราง)จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแล้ว ทางกรมอุทยานฯ ก็คงต้องปฏิบัติตามมติ ครม. ซึ่งอัยการมีคำวินิจฉัยว่ากรมอุทยานฯ สามารถใช้เงินรายได้อุทยานฯ มาใช้ในการนี้ได้ ซึ่งเป็นบรรทัดฐานว่าในอนาคตสามารถนำเงินรายได้อุทยานฯ มาใช้เพื่อเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ได้ จากนี้ทางกรมอุทยานฯ ก็จะต้องตั้งคณะกรรมการรับมอบก่อน อย่างไรก็ตามกรณีที่ไม่สามารถรับมอบได้นั้น จะเป็นในส่วนของสินค้าหรืออุปกรณ์ผิดสเปกหรือมีปัญหาเท่านั้น ส่วนการตรวจสอบว่ากรณีการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนี้มีการทุจริตหรือไม่ก็ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

ด้าน พล.อ.อำนาจ รอดสวัสดิ์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กล่าวว่า ขณะนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้ส่งมอบชุดพิทักษ์ป่า (ชุดลายพราง) ให้กับกรมอุทยานฯ แล้วหลังจากที่ยืดเยื้อมานาน ส่วนการตัดชุดใหม่ที่ อผศ.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ก็ยังไม่รู้ว่าทางกรมอุทยานฯ ยังอยากจะดำเนินการร่วมกับ อผศ.หรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้กรมอุทยานฯ เคยมีข้อโต้แย้งคำวินิจฉัยของอัยการสูงสุด ใน 2 ประเด็น คือ การจัดซื้อเครื่องแบบปฏิบัติการตรวจตรวจพิทักษ์ป่า (ชุดลายพราง) พร้อมอุปกรณ์เป็นการดำเนินการที่ไม่อยู่ในขอบเขตการใช้จ่ายเงินรายได้อุทยานฯ ตามกฎหมาย นอกจากนั้นการดำเนินการดังกล่าวของอดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นการดำเนินการโดยมิชอบต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2552 และมิชอบต่อระเบียบปฏิบัติ ซึ่งมีการจัดซื้อสูงกว่าราคาท้องตลาด ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ซึ่งอัยการเห็นว่าเป็นกรณีที่กรมอุทยานฯ จะต้องดำเนินการตรวจสอบเอง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon