‘สมเด็จพระสังฆราช’ เสด็จเป็นประธานงานบำเพ็ญกุศลครบรอบปีที่ 31 ศูนย์ผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 พฤษภาคม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในงานบำเพ็ญกุศลครบรอบปีที่ 31 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เฝ้ารับเสด็จ ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากครั้งที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อครั้งยังมีพระชนม์ได้ทรงหายประชวร ในปี 2528 คณะศิษยานุศิษย์ถือเป็นสิริมงคลและพระบารมีธรรม จึงได้ดำเนินการจัดสร้างสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์คนชราที่ได้รับความยากลำบาก และประสบปัญหาทางสังคมให้ได้มีที่อยู่อาศัย ที่ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นตำบลและอำเภอที่ประสูติของพระองค์ เป็นการสร้างความเจริญและตอบแทนชาติภูมิของพระองค์ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2529 และได้ทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2530 โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน และสมเด็จพระสังฆราชทรงโปรดประทานชื่อสถานสงเคราะห์แห่งนี้ว่า “วาสนะเวศม์” ซึ่งมีความหมายว่า ที่อยู่ของผู้มีบุญ ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 26 ไร่ มีค่าดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 30 ล้านบาทเศษ ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 18 ได้ก่อตั้งสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ และมอบให้กับกรมประชาสงเคราะห์บริหารจัดการ ในปี พ.ศ.2530 โดยมีกิจกรรมหลักคือ การไถ่ชีวิตโค–กระบือ เพื่อนำโค–กระบือทั้งหมดเข้าธนาคารโค–กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปี

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนชื่อ“ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ฯ” เป็น “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ” ซึ่งในปีนี้ครบรอบปีที่ 31 ของการก่อตั้งศูนย์ฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จึงได้กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลครบรอบปีที่ 31 ของการก่อตั้งศูนย์ฯ ในวันนี้ ซึ่งภายในงานมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป การไถ่ชีวิตโค-กระบือ และปลูกต้นลำดวน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon