หมอชี้ เด็กดาวน์ พัฒนาการได้ พ่อแม่ต้องช่วยกระตุ้นขวบปีแรก

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่สถาบันราชานุกูล น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันดาวน์ซินโดรมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มีนาคม ทุกปี ในปีนี้เน้นในหัวข้อ “ดาวน์ดวงนี้ที่สร้างได้” โดย กล่าวว่า กลุ่มอาการดาวน์ เป็นโรคทางพันธุกรรมไม่มียารักษา สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 ทั่วโลกพบในเด็กเกิดใหม่ประมาณ 1 ต่อ 1,000 คน คาดว่าขณะนี้จะมีคนไทยอยู่ในกลุ่มอาการดาวน์ 70,000-80,000 คนทั่วประเทศ

น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวอีกว่า หัวใจหลักของการดูแลเด็กกลุ่มนี้ จะเน้นที่การส่งเสริมพัฒนาการเพื่อให้เด็กช่วยเหลือตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเด็กสามารถมีพัฒนาการดีขึ้นได้ หากพ่อแม่กระตุ้นตั้งแต่ภายในขวบปีแรกและต่อเนื่องจนถึงอายุ 5 ขวบ และจะช่วยลดความรุนแรงของพัฒนาการและระดับไอคิวได้ เด็กบางคนสามารถเรียนหนังสือจนถึงระดับปริญญาตรี มีอาชีพและรายได้แบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้

พญ. มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวว่า เด็กดาวน์ซินโดรม จะมีพัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กปกติประมาณ 2 ปี ซึ่งเด็กกลุ่มนี้สามารถพัฒนาศักยภาพไปได้เรื่อยๆ และสามารถไปโรงเรียนได้ เด็กบางคนสามารถเรียนจบในระดับปริญญาตรี ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง โดยสิ่งแรกเลยพ่อแม่ต้องไม่กล่าวโทษกันว่าเป็นต้นเหตุให้ลูกเป็นดาวน์ซินโดรม โดยส่วนมากจะเกิดจากคุณแม่ที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป หรือคุณแม่ที่มีภาวะแท้งคุกคาม คือมีการแท้งบุตรติดต่อกัน 2 ครั้งขึ้นไป อย่างไรก็ตาม พบว่ามีเด็กดาวน์ซินโดรมที่เกิดจากแม่ในวัยเจริญพันธุ์ ในสัดส่วน 1ใน 1,000 คนของเด็กที่เกิดใหม่ นอกจากสติปัญญาบกพร่องที่เกิดจากพันธุกรรมแล้วยังพบว่า มีปัจจัยภายนอกที่ทำให้ระดับสติปัญญาถดถอยลงไปอีก เช่น แม่บางคนมีการสัมผัสสารพิษอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่องอยู่แล้วมีสติปัญญาถดถอยลงไปอีก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สลด!ดช.14ทิ้งจม.ลาตายสุดจะทนถูกครูตีจนไม้เรียวหัก
บทความถัดไป‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯให้ พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์เปิดโครงการจิตอาสา จ.เชียงใหม่