‘บิ๊กอู๋’ชี้ขยายอายุเกษียณราชการเป็น 65 ปี อาจเลือกบางสาขา

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. กล่าวในการเป็นประธานแถลงข่าวจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2559 ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ” ในวันที่ 7 เมษายน ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุ 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งประเทศ ถือได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ และในอีก 20 ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น 2 เท่าตัว อยู่ที่ร้อยละ 25 หรือ 1 ใน 4 ของประชากรไทยทั้งประเทศ ดังนั้นจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องมีการเตรียมการด้านต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวอีกว่า พม.ในฐานะหน่วยงานจัดทำยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุได้บูรณาการหน่วยภาคส่วน เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย โดยเน้นขับเคลื่อนไปยังชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและสอนผู้สูงอายุได้ ทั้งเรื่องการออมเงิน การดูแลสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 878 แห่ง พยายามสร้างความเข้มแข็งและกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุทั่วประเทศ 2 หมื่นกว่าชมรม สร้างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 8 หมื่นคน โรงเรียนผู้สูงอายุ 43 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ พม.มีนโยบายพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

ถามกรณีกระแสข่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำลังศึกษาแนวทางขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 เป็น 65 ปี ก่อนเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่คิดว่าแนวทางน่าจะขยายอายุเกษียณเฉพาะสาขาและความเชี่ยวชาญอย่างที่ทำอยู่แล้ว เช่น นักกฎหมาย อาจารย์ นักวิจัย

ขณะที่ นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในอดีตผู้สูงอายุต้องพึ่งลูกหลาน แต่สมัยนี้เปลี่ยนไปแล้ว เพราะผู้สูงอายุมีมากขึ้น มากกว่าวัยแรงงานและวัยแรกเกิด ฉะนั้นผู้สูงอายุต้องพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น ทำอย่างไรจะเป็นพลังของสังคม ไม่ถูกมองว่าเป็นภาระ ทั้งนี้ การเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุทำได้ตั้งแต่ทำงานวันแรก อย่างแรกคือการออมเงิน เพื่อมีเงินใช้ในบั้นปลายชีวิต อย่างปัจจุบันมีกองทุนการออมแห่งชาติ เพียงมาออมในกองทุนเดือนละ 100 บาท รัฐสมทบ 100 บาท เมื่อเกษียณอายุจะได้เงินบำนาญขั้นต่ำเดือนละ 600 บาทต่อเดือนไปตลอดชีวิต เมื่อรวมกับเบี้ยผู้สูงอายุก็จะทำให้มีเงินใช้ในอนาคต แต่ปัจจุบันยังมีสมาชิกน้อยมากเมื่อเทียบจากกลุ่มเป้าหมาย

นพ.วิชัยกล่าวอีกว่า ถัดมาเป็นการดูแลสุขภาพ ต้องบอกว่าสุขภาพยามสูงอายุเกิดจากพฤติกรรมสั่งสมในวัยรุ่น วัยทำงาน ฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น ออกกำลังกาย โภชนาการ ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง และสุดท้ายคือการเตรียมพร้อมที่อยู่อาศัย ซึ่งในมุมมองวัยรุ่นมักคิดซื้อบ้านเมื่อเริ่มมีฐานะ มันอาจไม่ทันการณ์ ขณะที่พอมีบ้านแล้วก็ไม่ได้สร้างรองรับ เช่น ไม่มีราวจับ ทางลาด ห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำ ฉะนั้นบ้านต้องสร้างรองรับทุกเพศทุกวัย

ถามกรณี ก.พ.กำลังศึกษาแนวทางขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 เป็น 65 ปี ก่อนเสนอเข้า ครม. นพ.วิชัยกล่าวว่า พ.ร.บ.เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2498 กำหนดอายุเกษียณราชการที่ 60 ปี ทั้งที่สมัยนั้นคนไทยอายุขัยเฉลี่ย 58 ปี แต่ปัจจุบันอายุขัยคนไทยเฉลี่ย 74 ปีแล้ว กฎระเบียบดังกล่าวจึงล้าสมัย ยิ่งเมื่อพบว่าคนเกษียณอายุราชการหลายคนยังทำงานได้ อย่างตนที่อายุ 69 ปี ตอนนี้ทำงานหนักกว่าก่อนเกษียณเสียอีก ฉะนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องขยายอายุเกษียณ แต่การขยายก็ควรดูรายละเอียด ไม่ใช่ให้ทั่วไปหมด เพราะงานไม่เหมือนกัน อย่างงานที่ควรขยายอาจเป็นงานที่ใช้สมองทำงาน งานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ซึ่ง กพ.คิดว่าต้องไปศึกษาต่อ รวมถึงภาคเอกชนที่อายุเกษียณที่ 55 ปี จะส่งเสริมภาคธุรกิจอย่างไรให้จ้างงานต่อ เพิ่มการจ้างงานผู้สูงอายุ

สำหรับงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2559 ภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงมินิคอนเสิร์ต โดยศิลปินแห่งชาติ นางผ่องศรี วรนุช การแสดงอีแซวผู้สูงอายุ การแสดงชุด “เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ” การกล่าวสุนทรพจน์ของนายเสนาะ อูนากูล ผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ.2559 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ การสาธิตภูมิปัญญาต่างๆ ได้แก่ การประดิษฐ์ช่อดอกลำดวนจากดินไทย ตุ๊กตายาดมสมุนไพร การบริการของหน่วยงานต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมนัดพบแรงงานผู้สูงอายุ จัดหางานให้กับผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพ การบริการข่าวสารอุตุนิยมวิทยา บริการข่าวสารด้านสุขภาพ

S__152945061

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กกต.ย้ำจุดยืน ไม่ต้องคืนงบเลือกตั้งที่เหลือ ชี้ ระเบียบองค์กรอิสระคนละชุดกับราชการ
บทความถัดไปกทม.ชวนใช้’ฟ็อกกี้’เล่นสงกรานต์ สีลม’งดปืน งดสาด งดแจกน้ำ’