ทช.นำเยาวชนเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลปลูกป่าโกงกางบางปู 300 ต้น

เมื่อเร็วๆนี้ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นประธาน โครงการประชารัฐรวมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการ และ พล.ท.พิษณุ บุญรักษา เจ้ากรมพลาธิการทหารบก ตลอดจนคณะผู้บริหารทช. หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมที่ สถานตากอากาศบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อปลายปี พ.ศ.2528 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อให้การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สามารถกระทำได้อย่างต่อเนื่องเป็นแผนระยะยาว และประสานสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรชนิดอื่นๆ และเพื่อให้ส่วนราชการรวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้มีความเข้าใจร่วมกันและถือปฏิบัติไปในทางเดียวกัน และเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2530 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และทส. ได้ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งพี่น้องประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันสำคัญดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้กำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ทั้งนี้ได้กำหนดไว้เป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ำท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและนันทนาการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ ส่วนอีกร้อยละ 25 นั้น รัฐบาลได้กำหนดไว้เป็นป่าเศรษฐกิจเพื่อการผลิตไม้และของป่า โดยคุณประโยชน์ป่าไม้สำหรับมนุษย์และสัตว์โลกนั้น มีทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงได้แก่ การนำมาเป็นอาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ทำเส้นใยเครื่องนุ่งห่ม ทำสิ่งปลูกสร้างอาศัย ใช้เป็นวัตถุเคมี และในทางอ้อม ป่าไม้เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ฝนตก และทำให้เกิดความชุ่มชื้น ช่วยบรรเทาความร้ายแรงของพายุ ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ป่าไม้ได้ถูกทำลายอย่างรวดเร็วทั้งจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า แต่สิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือ การตัดไม้ทำลายป่า อันเป็นทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดมาใช้อย่างขาดแผนการดูแลบำรุงรักษาและปลูกทดแทน

นายจตุพร กล่าวว่า ทช.ได้นำเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 250 คน ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน รวมถึงร่วมปลูกต้นกล้าโกงกางจำนวน 300 ต้น และต้นกล้าลำพูจำนวน 4 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี รัฐมนตรีทส. พร้อมคณะได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ บริเวณอนุสรณ์ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก สถานตากอากาศบางปู

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon