ฎีกาชาวบ้าน : ซ่อมรถแล้วอู่ทดลองขับดันเกิดอุบัติเหตุ ใครรับผิดชอบ?

กรณีปัญหาทางกฎหมายที่ว่า หากเอารถไปซ่อมแล้วนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างไปขับทดลองเครื่อง จากนั้นรถเกิดอุบัติเหตุ หรือลูกจ้างลักรถยนต์นั้นไป  ใครจะต้องรับผิดบ้าง

เรื่องนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๔๒๕ บัญญัติว่า  นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น

นั่นคือการนำรถยนต์ไปขับทดลองเครื่อง ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาออกมาว่า เป็นการกระทำในทางการที่จ้าง ซึ่งนายจ้างต้องร่วมรับผิดด้วย

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๐๖/๒๕๕๗

จำเลยที่ ๒ ให้จำเลยที่ ๑ ขับรถยนต์ของ อ.ผู้เอาประกันภัยไปลองยาง ภายหลังจากการเปลี่ยนยาง ซึ่งเป็นกิจการของจำเลยที่ ๒ จากนั้น จำเลยที่๑ ลักรถยนต์ไป อันเป็นการละเมิดและกระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒   จำเลยที่ ๒ซึ่งเป็นนายจ้าง จึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ในผลแห่งการละเมิดด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๕

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๒๓๙๕/๒๕๒๙

จำเลยที่๑เป็นลูกจ้างจำเลยที่๒ ทำงานเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ลูกค้าของจำเลยที่๒ นำมาให้ซ่อมไปเพื่อทดลองเครื่อง อันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานซ่อมรถตามหน้าที่  ถือได้ว่าจำเลยที่๑ ทำละเมิดในทางการที่จ้างของจำเลยที่๒  จำเลยที่๒ จึงต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์

หมายเหตุ :  รายการฎีกาชาวบ้าน เป็นรายการกฎหมายใกล้ตัว  ออกอากาศทาง www.matichon.co.th    โดยมีนายโอภาส เพ็งเจริญ  คอลัมนิสต์สัพเพเหระคดี  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน และนางสาวเสาวลักษณ์  สวัสดิ์กว้าน เป็นผู้ดำเนินรายการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon