เปิดตัวกระทรวงดีอี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง(คลิป)

มติชน สมาร์ทบิซ วันที่ 21 ก.ย2559

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดีอีว่า ได้มอบหมายให้ตรวจสอบแผนงานในระยะเวลา 1 เดือน จนถึงเดือนตุลาคมนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งต่อให้ผู้เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการตัวจริง โดยจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากรเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนภารกิจเร่งด่วนที่ต้องรีบทำในตำแหน่งรักษาการ คือแผนงานการของบประมาณปี 2560 ที่ต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 กันยายนนี้ ส่วนการปรับโครงสร้างภายใน มีการตั้งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ เป็นหน่วยงานใหม่ มีสถานะเป็นกรม และปรับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า ไปเป็นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำหรับยุทธศาสตร์การทำงาน ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ, ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการเพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ, สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการเสริมเสริมให้ประชาชนรู้จักสร้างการมีส่วนร่วม และใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม, ปรับภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล, พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล, และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจากนี้ จะเดินหน้าประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ ถึงการเปลี่ยนจากกระทรวงไอซีทีมาเป็นกระทรวงดีอีด้วย

ในส่วนของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอย่างเป็นทางการ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการเลือกผู้ที่เหมาะสม มั่นใจว่าจะใช้เวลาไม่นาน และขอให้มั่นใจว่า ไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามาทำงาน ทุกคนคือทีมงานเดียวกัน คือ ครม. ไม่มีการแบ่งเป็นฝ่ายว่ามาจากทีมเศรษฐกิจหรือความมั่นคง และยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นทหารหรือไม่ แต่คุณสมบัติที่สำคัญ คือจะต้องสามารถขับเคลื่อนงานได้ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง เนื่องจากงานของกระทรวงดีอีเกี่ยวโยงกับทุกภาคส่วน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon