สร้างพื้นที่สีเขียวต่อเนื่อง เซเว่นฯ เดินหน้าโครงการมอบต้นกล้า 3 โครงการ จ.สุรินทร์

เดินหน้าโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยสังคมและชุมชน สานต่อนโยบาย 7 Go Green Mission 2021 ภายใต้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล Environmental, Social and Governance หรือ ESG เพื่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน สำหรับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ล่าสุดลงพื้นที่มอบพันธุ์กล้าไม้เพื่อปลูกป่าทดแทนในโครงการ ป่าล้อมวัด , โครงการสระน้ำไร่นา ประชารัฐสามัคคี เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0 และโครงการ โคก หนอง นา เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน จำนวน 98,032 ต้น ณ อุทยานหลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดป่าโยธาประสิทธิ์ จ.สุรินทร์
ติดตามได้จากรายงานชุดนี้

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon