ก.อุตฯเตรียมเสนอ 3 แผนพัฒนาปท.(คลิป)

มติชน สมาร์ทบิซ วันที่ 26 ก.ย.2559

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งปรับปรุงเนื้อหาของ 3 แผนงานใหญ่ ที่จะเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอนาคต เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนตุลาคม 2559 โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้เตรียมเสนอเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระยะ 20 ปี และแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2560-2564 กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเสนอเรื่องแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบก่อนนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้ ครม.พิจารณาต่อไป

โดยแผนดังกล่าวจะสอดคล้องกับแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง สู่ประเทศรายได้สูงภายใน 20 ปีจากนี้ และตอบโจทย์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ การเติบโตของผลิตภาพ การลดความเหลื่อมล้ำ และการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะปรับบทบาทและโครงสร้างกระทรวงตลอดจนสถาบันฯ ภายใต้การกำกับดูแล เพื่อให้สามารถบริการแก่ SMEs กลุ่มต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในระดับจังหวัดทั้งรายเดิมและรายใหม่ และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง ให้สามารถทำงานเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุน รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือไอที เพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“บิ๊กหมู”นำ”บิ๊กทหาร”สักการะครบรอบ 1 ปีราชภักดิ์ วอนช่วยบริจาคเงินปีละครั้ง
บทความถัดไปสานต่อพระปณิธาน ‘ฟ้าหญิง’ รพ.จุฬาภรณ์ ศูนย์กลางดูแลสุขภาพคนไทย