ฎีกาชาวบ้าน : ฆ่าหั่นศพเข้าข่ายฆ่า ‘โดยทารุณโหดร้าย’ หรือไม่?

เมื่อมีข่าวฆ่าหั่นศพ ตัดอวัยวะเป็นท่อนๆ หรือแล่ศพเหยื่อ หรือทำนองเดียวกันเกิดขึ้น สังคมมักจะรู้สึกหรือเข้าใจไปว่าเป็นการกระทำที่ทารุณโหดร้าย คนร้ายผู้กระทำสมควรจะต้องถูกลงโทษสถานหนักให้สาสม

อย่างไรก็ตาม กรณีนี้น่าจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนในประเด็นของการฆ่าว่า อย่างไรเป็นการฆ่า ฆ่าอย่างไรเป็นทรมานหรือทารุณโหดร้าย และเช่นไรเป็นการหั่นหรือทำลายศพ

เหตุที่ต้องแยกให้ชัดเจนว่า การฆ่าหั่นศพเป็นการฆ่าโดยทารุณโหดร้ายหรือไม่ เนื่องจากการฆ่าปกติ และ การฆ่าโดยทารุณโหดร้าย มีอัตราโทษต่างกัน

กล่าวคือในเรื่องการฆ่านั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ บัญญัติว่า “ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี”

จะเห็นว่า มีระวางโทษหลายชนิดให้ศาลเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพฤติการณ์ของคดีแต่ละคดี คือ ประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ ๑๕ ปีถึง ๒๐ ปี

ส่วนถ้าเป็นการฆ่าโดยทรมานหรือทารุณโหดร้าย มีบัญญัติอยู่ใน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ ที่ว่า ผู้ใด “(๕) ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต”

นั่นหมายถึงว่า ถ้าได้ความว่าเป็นการฆ่าโดยทรมานหรือทารุณโหดร้าย กฎหมายบัญญัติโทษไว้เพียงประการเดียว คือ โทษประหารชีวิต ไม่มีโทษสถานอื่นให้ศาลเลือก (เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุบรรเทาโทษ ก็อาจได้รับการพิจารณาลดโทษจากประหารชีวิตลง)

ส่วนการหั่นศพ การแล่ศพนั้นเป็นการกระทำแก่ศพ (ไม่มีสภาพบุคคลแล้ว เสียชีวิตแล้ว) จึงไม่นับเป็นการฆ่าโดยทรมานหรือทารุณโหดร้าย หากแต่การหั่นศพนั้น เป็นการทำลายศพ หรือเพื่ออำพรางศพ ซึ่งเป็นความผิดต่างหากออกไป

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๐๕/๒๕๔๓

“จำเลยไปหาผู้ตายเพราะความเจ็บใจซึ่งเกิดมานานแล้ว เมื่อจำเลยเห็นผู้ตายก็ยิงผู้ตายทันที ในวันเกิดเหตุจำเลยเป็นฝ่ายลงมือก่อเหตุจะไปเผาบ้านที่ผู้ตายพักอาศัยอยู่โดยเตรียมน้ำมันเบนซิน ไฟแช็ก ตลอดจนเตรียมยากำจัดหนูเพื่อจะฆ่าตัวตายพร้อมกับผู้ตาย

บังเอิญเมื่อมาที่ห้องนอนผู้ตายพบอาวุธปืนจึงคิดจะใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายและฆ่าตัวตายตาม มูลเหตุที่จูงใจให้กระทำผิด เกิดจากความเจ็บแค้นใจซึ่งมีอยู่เดิม กรณีมิใช่บันดาลโทสะโดยถูกข่มเหง อย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม

ภายหลังจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย ผู้ตายไม่ถึงแก่ความตายทันที จำเลยใช้น้ำมันเบนซินราดผู้ตายแล้วจุดไฟเผา ซึ่งผู้ตายได้รับความเจ็บปวดและทรมานก่อนถึงแก่ความตาย แสดงให้เห็นว่าจำเลยประสงค์ให้ผู้ตายได้รับความลำบากอย่างสาหัสก่อนตาย จึงเป็นการฆ่าโดยทรมานและโดยทารุณโหดร้าย”

ส่วนกรณีนี้ไม่ใช่การฆ่าโดยทรมานหรือทารุณโหดร้าย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๕๘/๒๕๓๑

การฆ่าโดยทรมานนั้น จะต้องมีการกระทำอื่นนอกจากการกระทำให้ตายในลักษณะที่จะทำให้ผู้ตายได้รับความลำบากจนสาหัสก่อนตาย ส่วนการที่ผู้ตายทั้งสองถูกทำร้ายมีบาดแผลทั้งถูกยิงถูกฟันตีหลายแห่ง เกิดจากการกระทำของจำเลยที่ปราศจากความยับยั้ง

เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และแม้จำเลยที่ ๔ ใช้ไม้กระดานพาดที่คอ ส. ผู้ตาย แล้วพวกของจำเลยขึ้นไปยืนบนปลายไม้เพื่อกดศีรษะให้จมน้ำ ก็เป็นการกระทำเพื่อจะให้ ส.ถึงแก่ความตายโดยฉับพลันเท่านั้น มิใช่เป็นการฆ่าโดยทารุณโหดร้าย

หมายเหตุ : รายการฎีกาชาวบ้าน เป็นรายการกฎหมายใกล้ตัว ออกอากาศทาง www.matichon.co.th โดยมี นายโอภาส เพ็งเจริญ คอลัมนิสต์ สัพเพเหระคดี หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน และนางสาวเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon