เรื่องร้อนคณะสงฆ์! ประเด็น “วัด” กับ “เงิน” ในมุมมอง “2 พระราชาคณะ”

เรื่องร้อนคณะสงฆ์! ประเด็น "วัด" กับ "เงิน" ในมุมมอง "2 พระราชาคณะ"

รายการ “เป็นเรื่อง!” ทางเพจข่าวสดออนไลน์ พาไปสนทนาในประเด็นร้อนว่าด้วย “พระสงฆ์” “วัด” และ “เรื่องเงินๆ ทองๆ” กับสองพระราชาคณะผู้เปี่ยมความรู้และประสบการณ์

รูปแรก คือ พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี) เจ้าอาวาสวัดนารายณ์มหาราช และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งครั้งหนึ่ง ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดยาวนานที่สุดในประเทศไทย

รูปที่สอง คือ พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ) ที่ด้านหนึ่ง ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ อย่างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ซึ่งมีรายได้มากมายจากนักท่องเที่ยว แต่อีกด้าน ท่านก็เป็นพระนักวิชาการจากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาเอกและเปรียญธรรม 9 ประโยค

สำหรับตอนแรก เราจะสนทนากับพระเถระทั้งสองรูป ในประเด็นว่าด้วยพระรับเงินได้ไหม? เงินทำบุญเป็นของวัดหรือพระ?

ส่วนตอนที่สอง เราจะสนทนากับพระคุณเจ้าทั้งคู่ ในประเด็นว่าด้วย “เงินวัด” บริหารจัดการอย่างไรให้โปร่งใส? 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon