ด่วน!! ม.อ.ภูเก็ต รับสมัครอาสาสมัครล่ามภาษาจีน ประสานงานผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต แจ้งว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์เรือสำราญ “ฟีนิกซ์” ล่ม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากต้องเป็นผู้เคราะห์ร้ายนั้น ขณะนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้กำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อประสานงานในด้านต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จึงจัดให้มีกลุ่มของอาสาสมัครที่มีความรู้ทางด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษาจีนขึ้นมา ในชื่อของ PSU Team ทั้งนี้ หากผู้ใดประสงค์จะเข้าร่วมกลุ่มเพื่อลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงาน และเป็นล่ามแปลภาษาจีน โปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่อาจารย์ธรณิศ ลีลาเศรษฐกุล
หมายโทรศัพท์มือถือ 06-3265-1947

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้วิกฤตหนัก!! ร.ร.เอกชนปิดตัวแล้ว 13 โรง หลังขาดแคลนน.ร. แถมครูทิ้งร.ร.เอกชน
บทความถัดไปภัยมืดจากมลพิษทางอากาศ : โดย ผดุง จิตเจือจุน