“บิ๊กแป๊ะ” เซ็ง!สีกากีดื้อ ร่อนหนังสือเพิ่มโทษ ใช้เรือ-รถผิด ไม่จ่ายค่าทางด่วน เมินรายงานเหตุต่างชาติ ถึงขัง-กัก-ตัดเงิน

“บิ๊กแป๊ะ”เซ็งสีกากีแตกแถว ออกหนังสือกำหนดโทษ ใช้รถ-เรือหลวงผิด เบี้ยวจ่ายค่าทางด่วน ไม่รายงานเหตุต่างชาติ ทำภาพลักษณ์เสียหาย ลงโทษ ขัง-กักยาม-ตัดเงินเดือน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน มีรายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) มีบันทึกข้อความ ส่วนราชการ ตร. ที่0006.3/2943 ลงวันที่ 30 ตุลาคม เรื่องแนวทางการพิจารณาและมาตรฐานการลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ถึงรองผบ.ตร.-ผู้บังคับการทั่วประเทศ ความว่า เนื่องจากปัจจุบันมีข้าราชการตำรวจละเลยไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เกี่ยวกับกรณีรถของทางราชการ และกรณีต่างด้าวตกเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาในคดีอาญาหรือถึงแก่ความตายโดยผิดธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและภาพลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงกำหนดแนวทางการพิจารณาและมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเพิ่มเติม โดยให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ ยกตัวอย่าง เช่น ขับขี่รถของทางราชการประเภทที่ไม่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ แต่กลับผ่านทางพิเศษโดยไม่เสียค่าผ่านทางตามประเกาศของทางราชการ ใช้ป้ายทะเบียนตราโล่ของราชการไปติดรถส่วนตัวโดยเจตนาไม่เสียค่าผ่านทาง มีระดับโทษ ภาคทัณฑ์ หรือทัณฑกรรม หรือกักยาม หรือกักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณี โดยกรณีเจตนาเปลี่ยนป้ายตราโล่ให้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงด้วย

นอกจากนี้ มีกรณีเป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดหรือผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลเรือยนต์ของทางราชการ ปล่อยปละละเลยให้มีการนำเรือยนต์ไปใช้ที่มิใช่ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ หรือกิจกรรมอันเป็นส่วนรวม ของส่วนราชการ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ระดับโทษภาคทัณฑ์หรือทัณฑกรรม หรือกักยาม หรือกักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณี กรณีเป็นผู้ควบคุมดูแลหรือใช้รถ หรือเรือยนต์ของทางราชการ โดยไม่ระมัดระวังดูแลรักษาเยี่ยงวิญญูชนจะพึงสงวนรักษาทรัพย์ของตน จนเกิดการชำรุดเสียหายและไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีระดับโทษ ภาคทัณฑ์ หรือทัณฑกรรม หรือกักยาม หรือกักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณี ขณะที่กรณีเกี่ยวกับต่างด้าวกรณีหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหัวหน้าหน่วยที่รับผิดชอบการสอบสวน ไม่รายงานเหตุคนต่างด้าวตกเป็นผู้เสียหายคดีอุกฉกรรจ์ หรือถึงแก่ความตายโดยผิดธรรมชาติ หรือคนต่างด้าวตกเป็นผู้ต้องหา และถูกแจ้งข้อกล่าวหาในคดีอาญา ไปยังกองการต่างประเทศ และหรือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายในระยะเวลาที่ตร.กำหนด ระดับโทษคือ ว่ากล่าวตักเตือน หรือกักยาม หรือกักขังตามควรแก่กรณี เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon