ราชกิจจา เผยแพร่คำพิพากษาศาลฎีกาฯ ยกฟ้อง”ทักษิณ ชินวัตร ” คดีแผนฟื้นฟูทีพีไอ

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ คดีหมายเลขดำที่ อม. ๔๐/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๔๔/๒๕๖๑ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โจทก์ นายทักษิณ หรือพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร จำเลย ซึ่งคดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีคำพิพากษาด้วยมติเสียงข้างมาก เห็นว่าการที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่ทักท้วงกรณีกระทรวงการคลังเข้าเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัททีพีไอ ไม่ได้มีเจตนาพิเศษที่จะแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นในการเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารแผน 5 คนใหม่ และข้อกล่าวหาที่โจทก์ฟ้องยังไกลเกินกว่าเหตุ ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดตามมาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริตฯ จึงพิพากษายกฟ้อง


คลิกที่น่าอ่านคำพิพากษา

บทความก่อนหน้านี้ไฮไลต์เด่น กิจกรรมเด็ด 7 ปี ‘งานวันยางพาราบึงกาฬ’
บทความถัดไปพิจิตร ส่อวิกฤตภัยแล้ง เร่งระดมชาวบ้าน 100 คน นำกระสอบทรายกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง