จีไอที จับมือจีน เพิ่มมั่นใจ”พลอยสีจากไทย”ไร้ตำหนิ

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้ร่วมลงนามกับสมาคมอัญมณีและหยกกวางตุ้ง (The Guangdong Gems and Jade Exchange – GDGJE) ในการขยายความร่วมมือกันในการสร้างมาตรฐานการตรวจสอบพลอยสี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการของจีนที่ประสงค์จะซื้อและนำเข้าพลอยสีจากไทยเข้าไปยังจีน ผ่านการออกใบรับรองคุณภาพอัญมณีจากสถาบันฯ ซึ่งจะมีการอบรมแนวทางการดำเนินการระหว่างสถาบันฯ และสมาคมฯ ในปี 2562

“การร่วมมือกันดังกล่าว จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการของจีนที่จะซื้อพลอยสีจากไทย เพราะหากพลอยสีที่มีการรับรองจากสถาบันฯ จะถือว่าเป็นสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้พลอยสีที่ดี มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด ซึ่งหากผู้ซื้อมั่นใจ ก็จะทำให้การส่งออกพลอยสีของไทยไปยังตลาดจีนขยายตัวได้เพิ่มขึ้น”นางดวงกมล


นางดวงกมล กล่าวว่า สถาบันฯ ยังหารือกับสมาคมพลอยสีและอัญมณีของกวางตุ้ง โดยได้ทำการประชาสัมพันธ์โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence – BWC) เพื่อแนะนำให้สมาชิกสมาคมรับทราบว่าหากต้องการซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากผู้ประกอบการไทย ขอให้ตรวจสอบตรารับรอง BWC เพราะหากร้านที่ได้รับตรานี้ จะได้รับการรับประกันจากสถาบันฯ ว่าเป็นร้านที่เชื่อถือได้ สินค้ามีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด และมีใบรับรองจากสถาบันฯ ทำให้ซื้อขายด้วยความมั่นใจ และยังได้ขอให้ช่วยแนะนำสมาชิกถึงโครงการ BWC เพื่อให้เกิดการแนะนำต่อ โดยเฉพาะการแจ้งกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาไทย หากจะซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ ก็ขอให้ตรวจสอบว่าร้านค้ามีเครื่องหมาย BWC หรือไม่ด้วย

สำหรับจีน ถือเป็นตลาดการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก และมีการเติบโตขึ้นทุกปี โดยมีการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศต่างๆ เป็นจำนวนมาก และไทยก็ถือเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของจีน โดยเฉพาะพลอยสี ที่ไทยมีขีดความสามารถในการผลิตและเจียระไน

บทความก่อนหน้านี้ผู้ก่อตั้งสนพ.ดังเผย คนไทยไม่ทันชาติอื่น เหตุรัฐเมินนโยบาย ‘ความรู้ประชาชาติ’ ชี้น่าวิตก
บทความถัดไปเกษตรฯเร่งหาทางให้ 6 บ.ผู้ผลิตล้อยางโลกรับซื้อยางจากสถาบันเกษตรกรโดยตรง