กนง.ประกาศเป้าหมายเงินเฟ้อปี’62กรอบ1-4%

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน เปิดเผยว่า กนง.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กำหนดกรอบเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีที่ 2.5% บวกลบ 1.5% หรือกรอบ 1.0-4.0% เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินสำหรับระยะปานกลางและกรอบเป้าหมายปี 2562 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) แล้ว อยู่ระหว่างการลงประกาศราชกิจจานุเบกษา 

นายวิรไท กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อดังกล่าวยังเป็นระดับที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจสอดคล้องกับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยได้ส่งผลให้พลวัตของอัตราเงินเฟ้อเปลี่ยนแปลงและอาจทำให้การเำเนินนโนบายการเงินที่มุ่งรักษาเสถียรภาพราคาเป็นหลักกระทบต่อการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน ซึ่งกนง. จะพิจารณารักษาสมดุลของเป้าหมายด้านต่างๆ ควบคู่กันไป นอกจากนี้ ธปท. จะติดตามการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างดังกล่าว พร้อมทั้งพัฒนากรอบการประเมินความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินครอบคลุมในมิติที่สำคัญ เพื่อให้กรอบการดำเนินนโยบายการเงินยืดหยุ่นเพียงพอ และสามารถนำผลของการชั่งน้ำหนักข้อดีปละข้อเสียของการดำเนินนโยบายการเงินในแต่ละทางเลือกมาพิจารณาให้เหมาะสมในแค่ละช่วงเวลา

“กนง. ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในระยะต่อไปอาจมีความผันผวนจากราคาพลังงานและอาหารสด ความเสี่ยงจากต่างประเทศโดยเฉพาะนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐ และมาตรการตอบโต้จากประเทศคู่ค้าต่างๆ ดังนั้น หากอัตราเงินเฟ้อเคลื่อนไหวออกนอกกรอบเป้าหมาย กนง. จะมีจดหมายชี้แจงถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถึงสาเหตุ แนงทางการนำเงินเฟ้อเข้าสู่กรอบเป้าหมายในระยะเวลาที่เหมาะสมและระยะเวลาที่คาดว่าเงอนเฟ้อจะกลับสู่กรอบเป้าหมาย พร้อมมีการรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ ทั้งนี้ กนง. พร้อมจะใช้เครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงอนที่มีอยู่สนับสนุนให้ระดับราคามีเสถียรภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย เศรษฐกิจของประเทศเติบโตเต็มศักยภาพและยั่งยืน และไม่ก่อให้เกิดความเปราะบางต่อเสถียรภาพระบบการเงิน” นายวิรไท กล่าว 

เกาะกระแสเศรษฐกิจ กับ Line@มติชนเศรษฐกิจใกล้ตัว

เพิ่มเพื่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เรียงคนมาเป็นข่าว : 27 ธันวาคม 2561 : ชโลทร
บทความถัดไปหนุ่มคลองห้าเมาซ่าไปคลองสี่ ไม่สบอารมณ์กลับไปเอาปืนมาจ่อยิง เแต่ถูกสวนกลับด้วยปากขวดเสียชีวิต