“CAT” นำเทคโนโลยี “DTRS” หนุนมหาดไทย สร้างการรับรู้ข่าวสารสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยปลัดกระทรวงทุกกระทรวง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมลงนาม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อให้ทุกส่วนราชการจัดทำ และส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล มาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการแจ้งเตือนภัยต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการจัดส่งไปยังประชาชนในระดับพื้นที่ผ่านกลไกการขับเคลื่อนของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง ประชารัฐ ที่ต้องการให้ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนและภาคการศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า ในส่วนของ CAT ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยนำระบบวิทยุคมนาคมแบบดิจิทัลหรือ CAT DTRS มาใช้เป็นเครื่องมือในการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการเตือนภัยในเหตุการณ์สำคัญระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับ ก่อนแจ้งต่อไปยังประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศให้รับทราบอย่างรวดเร็วทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารหอกระจายข่าว

“CAT” นำเทคโนโลยี “DTRS” หนุนมหาดไทย สร้างการรับรู้ข่าวสารสู่ชุมชน

สำหรับบริการวิทยุสื่อสาร CAT DTRS (Digital Trunked Radio System) มีจุดเด่นอยู่ที่สามารถจัดกลุ่มสื่อสารได้ในลักษณะ One to Many ทำให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลข่าวสารพร้อมกัน  สามารถกำหนดขนาดของกลุ่มได้ทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือการจัดช่องเพื่อสื่อสารเฉพาะบุคคล  มีความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลสูง เพราะมีการกำหนดช่องสัญญาณเฉพาะและเข้ารหัสข้อมูล

นอกจากนี้ ยังมีระบบ GPS แจ้งระบุตำแหน่งและความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเครื่องแบบ Real Time เพื่อใช้ในการควบคุมและแจ้งเตือน รวมถึงระบบความปลอดภัยบุคคล (Man Down) ช่วยดูแลผู้ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีความเสี่ยงด้วย จึงสามารถช่วยสนับสนุนภารกิจในการแจ้งข่าวสารสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“CAT” นำเทคโนโลยี “DTRS” หนุนมหาดไทย สร้างการรับรู้ข่าวสารสู่ชุมชน
“CAT” นำเทคโนโลยี “DTRS” หนุนมหาดไทย สร้างการรับรู้ข่าวสารสู่ชุมชน

เกาะกระแสเศรษฐกิจ กับ Line@มติชนเศรษฐกิจใกล้ตัว

เพิ่มเพื่อน

บทความก่อนหน้านี้“เอไอเอส” จับมือ “โนเกีย” ขนอุปกรณ์ร่วมทดสอบ 5G ในพื้นที่อีอีซี
บทความถัดไปจิงโจ้”กินกระดาษชำระ” ในห้องสุขา