แก้จ่ายค่ายาโหด!!เล็งบังคับรพ.”จ่ายใบสั่งยา”เป็นทางเลือกซื้อยานอกรพ.

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาราคายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล เปิดเผยถึงความคืบหน้าที่กรมให้โรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิตและผู้นำเข้ายาและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายยา จัดส่งต้นทุนและข้อมูลราคาซื้อขายยาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ก่อนสงกรานต์ ว่า ขณะนี้กรมฯได้รับข้อมูลครบทั้งจากโรงพยาบาลกว่า 300 แห่ง รวมถึง ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และร้านค้าจำหน่ายโดย 80% ได้ข้อมูลครบถ้วน ส่วนอีก 20% อยู่ระหว่างเพิ่มเติมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้รับประมวลกับข้อมูลหน่วยงานอื่นๆ เพื่อออกแนวทางและนำมาตรการต่างๆมาใช้ เบื้องต้นเตรียม 3 แนวทางในการลดความเดือดร้อนประชาชนในการแบกรับภาระค่ายาและค่าใช้จ่ายแพง ให้คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการกำกับดูแลราคายาและเวชภัณฑ์ ซึ่งมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการกำกับดูแลราคายาและเวชภัณฑ์ ที่มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน คาดประชุมต้นเดือนพฤษภาคมนี้พิจารณา ก่อนเสนอให้คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร)เห็นชอบ

นายวิชัย กล่าวว่า สำหรับ 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1.กำหนดให้ปิดป้ายแสดงราคายา เวชภัณท์ ให้ชัดเจน ห้ามขายเกินราคากำหนด หรือกักตุนสินค้า 2. นำรายงานยากว่า 3,000 รายการจาก 3.2 หมื่นรายการ และเวชภัณท์ฝ 800 รายการขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลและของกรมฯ และ 3.ประสานกระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งทุกโรงพยาบาลให้ระบุรายการยาและเวชภัณท์ในใบสั่งยาให้ชัดเจนและให้จ่ายใบสั่งยาให้ผู้ป่วย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยที่ต้องการซื้อยาภายนอกโรงพยาบาล

” คาดว่ากลางเดือนพฤษภาคมนี้ กกร.จะเรียกประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางที่กรมฯเสนอ หลังจากได้รับความเห็นชอบแล้วกรมฯก็จะออกเป็นประกาศตามมติกกร.และมีผลบังคับใช้ได้เลย จากที่ตรวจสอบพบว่ามีโรงพยาบาลกว่าครึ่งยังคิดค่ายาและค่าใช้จ่ายในการหาหมอสูงอยู่มาก เร็วๆนี้ได้สั่งการให้เชิญกลุ่มโรงพยาบาลเท่านี้มาหารือ และชี้แจงว่าขณะนี้ประชาชนสนใจต่อประเด็นแนวทางการแก้ปัญหายาและค่าหาหมอที่สูงมาก เป็นเรื่องที่โรงพยาบาลควรทบทวนและหาแนวทางลดภาระประชาชนต่อไป” นายวิชัย กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image