เส้นทาง ‘กระบวนพยุหยาตราสถลมารค’ สู่วัดบวรนิเวศฯ (คลิป)

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นหนึ่งในสามวัดที่มีความสำคัญ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 จากอดีตสู่ปัจจุบัน วัดแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไร? พระวรชัย ทมวโร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร และพระวโรตม์ ธัมมวโร พระวัดบวรนิเวศวิหาร จะมาให้คำอรรถาธิบาย

บทความก่อนหน้านี้อดีตข้าราชการครูสะสมภาพในหลวง ร.10 ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
บทความถัดไปพบเจดีย์-รอยพระพุทธบาทเก่าแก่ อายุกว่า 300 ปีที่ อ.หลังสวน เตรียมเชิญนักโบราณคดีตรวจสอบ