กรมสรรพากรเผยลิบราของเฟซบุ๊คอาจต้องเสียภาษีเงินได้ถ้าเข้าข่ายสินทรัพย์ดิจิทัล

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า หาก Libra เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลต้องเสียภาษีเงินได้ของกำไร หัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 15 % โดยคงต้องรอผลการพิจารณาของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)พิจารณาก่อนว่า Libra เข้าข่ายตามนิยามของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่ โดยขณะนี้มีธุรกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น กรมจำจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในทุกวันนี้กรมได้พยามนำดิจิทัล มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี เช่น ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่กรมเชื่อมโยงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต) ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงการเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาพัฒนาระบบดิจิทัล ของกรม ให้ระบบของเอกชนเชื่อมโยงกับระบบของกรมได้

นายเอกนิติ กล่าวว่า ปัญหาการจัดเก็บภาษีในโลกยุคดิจิทัล ที่ธุรกรรมอยู่บนออนไลน์ยากต่อการจัดเก็บภาษี เช่น นิติบุคคล ที่ตามกฎหมายของกรม การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากธุรกิจได้ ธุรกิจนั้นจะต้องมีสำนักงาน ในประเทศไทย แต่กรณีการค้าบนออนไลน์ผู้ขายไม่จำเป็นต้องมีสถานประกอบการถาวรในประเทศ แต่ไปจดทะเบียนอยู่ในประเทศไหนก็ได้ ดังนั้นจึงไม่เข้าข่ายเสียภาษีนิติบุคคลในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ในระดับโลก กำลังพิจารณาปัญหาดังกล่าวอยู่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ ประเทศไทยทำเพียงประเทศเดียวจะไม่ประสบความสำเร็จ

บทความก่อนหน้านี้‘ไอโอซี’ มอบอิสริยาภรณ์โอลิมปิก ‘ดร.ณัฐ’ สร้างคุณประโยชน์กีฬาโลก
บทความถัดไป‘กนอ.’ จัดงาน ‘ซีจี เดย์’ ปี 62 นำองค์กรโปร่งใส ปลอดคอรัปชั่นมุ่งสู่มาตรฐานสากล