สารดคีเสียงจากแผ่นดิน#5- EP.15 “กลุ่มออมทรัพย์เพชรเกษม 81” รวมกลุ่มสร้างอาชีพ ดึงคนในชุมชนพัฒนาตนเอง

ชุมชนเคหะบ้านเอื้ออาทรเพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนชานเมืองที่มีผู้คนหลากหลายอาชีพอาศัยอยู่รวมกัน โดยแต่ละครอบครัวดำเนินชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน ซึ่งกลายเป็นปัญหาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง และประกอบปัญหารายของพี่น้องในชุมชนไม่เพียงพอกับรายจ่ายเนื่องจากลูกบ้านหลายคนถูกว่าจ้างให้ออกจากงาน ส่งผลโดยตรงทำให้ชาวชุมชนเริ่มประสบปัญหาเรื่องอาชีพไม่มีรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงคนในครอบครัว

จากปัญหาที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งการพัฒนา แก้ปัญหาให้กับชาวชุมชนเริ่มขึ้นด้วยการจัดตั้งกลุ่มเพื่อ “ออมเงิน” ให้ชาวชุมชนที่สนใจเข้ามาฝึกวินัยทางการเงินโดยมีธนาคารออมสิน เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาสามารถพัฒนาต่อยอดเงินสะสมที่มี เกิดเป็นกลุ่มอาชีพตามความถนัดขึ้น

ปัจจุบัน”กลุ่มออมทรัพย์เพชรเกษม 81″จดทะเบียนเป็น “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพชรเกษม 81″ประกอบด้วยกิจกรรม และอาชีพที่สร้างรายได้ตามความถนัด ของชาวชุมชนที่สมัครใจเข้ามาช่วยขับเคลื่อนกว่า 100 ราย ซึ่งจากกระบวนการทำงานที่โปร่งใส มีการแลกเปลี่ยนความคิดที่อยู่บนพื้นฐานและกฏระเบียบเดียวกันโดยยึดหลักให้ความสำคัญกับสมาชิกทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมและลงมือทำไปพร้อมกัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ระทึก! ช้างป่าเขาใหญ่บุกวัด ยืนคู่รูปปั้นช้างหน้าโบสถ์
บทความถัดไปการ์ตูนรุทธ์ ประจำวันที่ 11 ก.ค. 62