ด่วน!!กรมฝนหลวงชง ‘เฉลิมชัย’ เพิ่มคน โอด 8 เดือนนักบินไม่ได้หยุดพัก

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า เรื่องเร่งด่วนที่กรมเตรียมเสนอนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ คือแผนการขอกำลังนักบิน เพราะหากไม่เร่งดำเนินการไม่เกิน 4-5 ปีกรมฝนหลวงจะไม่สามารถขึ้นบินและปฏิบัติภารกิจฝนหลวงได้เลยและขาดแคลนกัปตัน เนื่้องจาก 8 เดือนที่ผ่านมา นักบินฝนหลวงที่มีอยู่ 79 อัตรา แบ่งเป็นกัปตัน 45 คน นักบินผู้ช่วย 26 คน ทำงานไม่เคยมีวันหยุด เพราะอัตรากำลังที่ต้องการตามจำนวนอากาศยาน ควรมี 137 อัตรา จึงขอกำลังเร่งด่วน 44 อัตรา และระยะ 2 อีกจำนวน 14 อัตรา

“8 เดือนที่ผ่านมา นักบินฝนหลวงไม่มีใครได้หยุดงานเพราะกำลังคนไม่เพียงพอกับภารกิจ ทำให้ 79 คนไม่สามารถหยุดงานได้ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ฝนหลวงต้องติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงเพราะไม่รู้ว่าอากาศจะเอื้ออำนวยกับการทำฝนหลวงในช่วงไหน สาเหตุที่ทำให้บุคคลากรด้านการบินของกรมฝนหลวงมีจำกัด เพราะค่าตอบแทนของนักบิน กัปตัน หรือผู้ช่วยกัปตันของกรมน้อย จากปัจจุบันกัปตันกรมมีรายได้ประมาณ 58,000-120,000 บาท/เดือน หากไปอยู่สายการบินเอกชนจะเพิ่มขึ้น 3-4 เท่า จึงอยากให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ด้วย” นายสุรสีห์กล่าว

นายสุรสีห์กล่าวว่า สำหรับแผนการขอกำลังคน เพื่อรองรับอนาคตที่อาจขาดแคลนบุคคลากร กรมฝนหลวงมีการดำเนินการหารือกับสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และกองทัพอากาศ ไว้แล้วเบื้องต้นเพื่อสร้างโรงเรียนการบินเพื่อฝนหลวง โดยให้ทุนนักศึกษาที่จบปริญญาตรี แล้วไปฝึกบินกับกองทัพอากาศ และฝึกบินเฉพาะเพื่อทำฝนหลวงไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต ไม่ต้องมีการกำหนดชั่วโมงบิน เพื่อป้องกันการขาดแคลนนักบินในอนาคต คาดว่าอีก 5-6 ปีหากไม่ดำเนินการใดๆ เครื่องบินฝนหลวงจะไม่มีนักบิน กัปตัน ที่จะมาปฏิบัติภารกิจเพื่อทำฝนหลวง แต่ทั้งนี้อยู่ระหว่างของให้สำนักงาน ก.พ.เปิดตำแหน่งนักเรียนทุนให้กับกรมฝนหลวง

นายสุรสีห์กล่าวว่า กรมยังมีแผนการจัดหาอากาศยานเพิ่มเป็น 45 ลำ แบ่งเป็นเครื่องปีกตรึง 36 ลำ ปีกหมุน 9 ลำ จากปัจจุบันมีจำนวน 39 ลำ แบ่งเป็นเครื่องปีกตรึง 31 ลำ ปีกหมุน 8 ลำ มีแผนจัดซื้อระยะเวลา 3 ปี จำนวน 6 ลำ แบ่งเป็นเครื่องปีกตรึง 5 ลำ ปีกหมุน 1 ลำ ดังนี้ ในปี 2562 ต้องจัดซื้อเครื่องปีกตรึง 2 ลำ ปีกหมุน 1 ลำ ส่วนในปี 2563 เครื่องปีกตรึง 1 ลำ ปีกหมุน 1 ลำ เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ประสบอุบัติเหตุ และปี 2564 ต้องจัดซื้อเครื่องปีกตรึง 2 ลำ

“ปี 2563 กรมฝนหลวงเตรียมเปิดศูนย์บริการฝนหลวงเพิ่มอีก 2 แห่ง จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการทั้งในเรื่องของกำลังคนและจำนวนอากาศยานที่ต้องสอดรับกับภารกิจที่ขึ้นปฏิบัติ เพื่อรับมือสถานการณ์แล้งที่คาดว่าปีนี้จะรุนแรง” นายสุรสีห์กล่าว

บทความก่อนหน้านี้แรงงานที่เคยขู่ฟ้องเพื่อไทยจี้ปรับค่าแรง 300 ยื่นจม.ถึง ‘อุตตม’ ทวงสัญญาค่าแรง 400
บทความถัดไป‘รัฐมนตรีแบงค์’ อายุน้อยสุดใน ครม. ขออย่าตัดสินคนที่อายุ รอดูผลงานดีกว่า