พส.เดินหน้าเพิ่มศักยภาพ ‘วนิพก’ เป็น ‘ศิลปินมืออาชีพ’

พส.เดินหน้าเพิ่มศักยภาพ ‘วนิพก’ เป็น ‘ศิลปินมืออาชีพ’

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ (Smart on Street) รุ่นที่ 2-3-4 รวม 150 คน ว่า พส.ได้ขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ซึ่งต้องการให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีอาชีพ มีรายได้ ไม่ให้ออกมาทำการขอทาน ที่สำคัญให้แยกผู้แสดงความสามารถออกจากผู้ทำการขอทาน ปัจจุบันได้ออกบัตรผู้แสดงความสามารถให้กับบุคคลที่มาจดแจ้งแล้วจำนวน 4,612 คน โดยสาขาที่มาจดแจ้งมากที่สุดคือ ดนตรี รองลงมา นาฏศิลป์ การละคร ศิลปะ ตามลำดับ

อธิบดี พส.กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน พส.ยังได้ทำโครงการพัฒนาผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ (Smart on Street) เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้แสดงความสามารถสู่การเป็นมืออาชีพ สร้างแรงจูงใจเพื่อให้มีช่องทาง และโอกาสในการแสดงมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ ได้อบรมรุ่นที่ 1 ไปแล้ว 50 คน เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ จ.นครราชสีมา ขณะนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 2-3-4 รวม 150 คน การอบรมจะเน้นทักษะวิชาชีพที่แสดง โดยเฉพาะด้านดนตรีที่มีผู้สนใจสมัครเข้าอบรมมากที่สุด ยังมีการอบรมด้านบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการเข้าสังคม ช่องทางการประกอบอาชีพ

รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้แสดงความสามารถ ซึ่งได้ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขามาเป็นวิทยากร หลังจากนี้จะคัดเลือกผู้แสดงความสามารถที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น รุ่นละ 5 คน รวม 20 คน เพื่อเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะระดับประเทศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่โรงแรมอะเดรียติก พลาเลซ สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.smartonstreet.com

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.)
บทความก่อนหน้านี้‘เอไอเอส’ หอบเงิน 4,301.40 ลบ. จ่ายค่าไลเซนส์คลื่น 900 MHz งวด 3
บทความถัดไปฝนตกถนนลื่น กระบะเสียหลักพุ่งชนรถพ่วงที่ชะลออยู่ไหล่ทาง เสียชีวิต 2 บาดเจ็บ 6