สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 – EP.22 เกาะพิทักษ์ @ชุมพร ชุมชนแห่งการอนุรักษ์ วิถีชีวิตที่พอเพียง

เกาะพิทักษ์ เป็นเกาะขนาดเล็ก อยู่ห่างจากทะเลประมาณ 1 กม. (ฝั่งอำเภอหลังสวน) ในอดีตชุมชนแห่งนี้เคยประสบปัญหาทรัพยากรทางทะเลที่ลดน้อยลง ซึ่งเกิดจากการกอบโกยผลประโยชน์ทำประมงโดยไม่มีกฏระเบียบชาวบ้านไม่รู้จักคำว่า “อนุรักษ์”ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมชายฝั่งล่มสลายลง

แต่จากชุมชนที่เคยล่มสลายได้พัฒนากลายเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติซึ่งเกิดจากพลังความร่วมมือของชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาร่วมกันฟืนฟูป่าไม้ปลูกป่าชายเลนรอบๆเกาะจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในฐานะหมู่บ้านอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลดีเด่นจากโครงการ “ทะเลสะอาด”

หลังจากทรัพยากรทางธรรมชาติกลับคืนสภาวะปกติปริมาณสัตว์ทะเลมีเพิ่มมากขึ้นชาวบ้านมีรายได้จากการทำประมง กุ้ง หอย ปุ ปลา หมึก ที่จับได้ เริ่มมีการนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า และจัดตั้งกลุ่มร่วมกันผลิต ร่วมกันบริหาร ร่วมกันจำหน่ายและรับผลประโยชน์ร่วมกัน

ปัจจุบันชุมชนเกาะพิทักษ์ยึดวิถึชุมชนประมงบ้านในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงภายใต้กฏระเบียบที่ร่วมกันสร้างรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีการประชุมพุดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและยั่งยืน

บทความก่อนหน้านี้กรมจัดหางานห่วง ‘คนไทย’ แย่งเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน แนะสมัครเป็นสมาชิกสหภาพฯ
บทความถัดไป‘เทพไท’ เผยเตรียมชงที่ประชุมพรรคปชป.เสนอญัติด่วนตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา-แนวทางแก้รธน.