สหภาพฯ ขสมก. ยื่นหนังสือถึง “ศักดิ์สยาม” เสนอแนวทาง 8 เรื่อง หลังเกียร์ว่างกระทบงานล่าช้า

oznorCBT

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2562 ที่กระทรวง​คมนาคม​ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) ประมาณ 40 คน นำโดยนายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธาน สร.ขสมก. เดินทางยื่นหนังสือถึง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาภายในองค์กร โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับหนังสือดังกล่าว

นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธาน สร.ขสมก. เปิดเผยว่า แนวทางแก้ไขปัญหาขององค์กร ทาง สร.ขสมก.ได้ยื่นข้อเสนอ 8 ประการ คือ 1.ต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เร่งรัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) ขสมก. แทนบอร์ดที่ลาออกไป ทำให้การบริการงานล่าช้า เพราะทุกเรื่องจะต้องนำเสนอบอร์ดให้ความเห็นชอบ หากไม่รีบดำเนินการจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย 2.ให้มีบัญชาสั่งการกำชับให้ ขสมก.ตรวจสอบวิธีการซื้อ หรือเช่าซื้อ เพื่อให้เป็นสมบัติของ ขสมก. สามารถที่จะใช้พื้นที่เป็นเชิงธุรกิจ และหารายได้เพิ่ม ซึ่งปัจจุบันทำการเช่าอู่เอกชน หรืออู่ของรัฐในราคาที่สูง เช่น เขตการเดินรถที่ 7 มีการเช่าอู่จอดรถหลายอู่ และมีราคาสูงเกินจริง

นายวีระพงษ์ กล่าวว่า 3.ให้ ขสมก.บรรจุคนลงในโครงสร้างเดิม เนื่องจากโครงการใหม่ที่บอร์ดมีมติให้ความเห็นชอบ ไม่สามารถที่จะนำโครงสร้างมาบังคับใช้ได้ เนื่องด้วยทางผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ยังไม่ให้ความเห็นชอบ ถือเป็นโครงสร้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถมาใช้บังคับกับพนักงานได้ 4.ขอให้เร่งรัดติตดามข้อเท็จจริงจากกรณีที่ ขสมก.บอกเลิกสัญญาโครงการเช่าระบบบัตรโดยสาร (อีทิคเก็ต) และเครื่องเก็บค่าโดยสารบนรถประจำทาง จำนวน 2,600 คัน ทำให้เอกชนฟ้องเรียกค่าเสียหาย หาก ขสมก.ต้องรับผิดตามฟ้องย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย สภาพแรงงานฯ จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

นายวีระพงษ์ กล่าวว่า 5.ขอให้มีการสั่งการถึงกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ ขสมก.เดินรถในเส้นทาง 137 เส้นทาง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อบริการประชาชน ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่สนองตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน 6.ให้ ขสมก.ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานทุกตำแหน่ง และให้ติดตามหนี้สินรถร่วมเอกชนทุกประเภทที่ค้างชำระ หรือหากผิดเงื่อนไขสัญญา ให้ยกเลิกสัมปทาน โดยให้ฝ่ายกฎหมายของ ขสมก.เร่งรัดหนี้สินตามกฎหมายต่อไป

นายวีระพงษ์ กล่าวว่า 7.ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหารถตู้ผิดกฎหมาย หรือรถเลื่อนที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้บริการ โดยให้ ขบ.ออกตรวจจับเอาจริงเอาจังต่อรถตู้ หรือรถหมวดต่างๆ ที่กระทำผิดกฎหมาย และ 8.ให้พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร และพนักงานในตำแหน่งอื่นๆ ที่ป่วยเป็นโรคสืบเนื่องจากการทำงาน ซึ่งสภาพร่างกายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เดิมได้ ให้เข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด ตามแผนฟื้นฟูขององค์การ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘อัจฉริยะ’นำแรงงาน 300 ชีวิต เข้าแจ้งความเจ้าของบริษัทแปรรูปพืชผักผลไม้ส่งออก หลังเบี้ยวแรงกว่า 100 ล้าน
บทความถัดไป“ช่อ” นั่งเก้าอี้ รองประธาน กมธ.กฎหมาย-ยุติธรรม ส่วน “โรม” นั่งตำแหน่ง โฆษกกมธ.