กรมบัญชีกลาง ลงนาม ปตท. ปรับอุดหนุนค่าก๊าซหุงต้มเฉพาะกลุ่มคนจนถือบัตรสวัสดิการ 8.8 หมื่นราย

กรมบัญชีกลางลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปรับวิธีการช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม เริ่ม 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 62

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน กรมบัญชีกลางได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อปรับวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือ จากเดิมผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งผู้ลงทะเบียนสามารถใช้สิทธิด้วยการส่งข้อความ SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และจะได้รับข้อความตอบกลับเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิซื้อก๊าซหุงต้ม และจากการสำรวจของ ปตท. พบว่ามีการใช้สิทธิเฉลี่ยอยู่ที่ 90 – 100 บาทต่อเดือน ซึ่งการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2562

สำหรับวิธีการใหม่ กรมบัญชีกลางได้ให้ ปตท. ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเดิมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่า มีผู้มีสิทธิที่เคยได้รับสิทธิดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 88,189 ราย ซึ่ง ปตท. กำหนดวงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไว้ 30 ล้านบาท โดยจะให้การช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 100 บาทต่อเดือน ซึ่งผู้มีสิทธิดังกล่าวสามารถใช้วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มกับร้านค้าที่มีเครื่อง EDC ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้ทุกร้าน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 62 และการช่วยเหลือนี้ไม่เกี่ยวกับวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มที่ให้อยู่ในปัจจุบัน (45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน)

สำหรับร้านค้า กรมบัญชีกลางจะโอนเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม หลังจากที่ผู้มีสิทธินำบัตรสวัสดิการฯ ได้ใช้ชำระค่าก๊าซหุงต้มแล้ว ซึ่ง บมจ.ธนาคารกรุงไทย จะแจ้งยอดการใช้จ่าย จำนวนรายการ และจำนวนเงินให้กรมบัญชีกลางทราบในวันทำการถัดไป เพื่อโอนเงินให้แก่ร้านค้าต่อไป

ทั้งนี้การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ กรมบัญชีกลางมุ่งเน้นให้ประโยชน์ตกแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนจากการดำรงชีพในปัจจุบัน และสอดรับกับนโยบายการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ซีอีโอซีพีย้ำจุดยืนก้าวสู่เป้าหมาย SDGs เดินสายเรียนรู้ประสบการณ์เวทีโลก
บทความถัดไปสมเด็จพระมหาธีราจารย์ นำพระเถระ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจภิกษุสามเณร-ปชช. จากอุทกภัยจ.อุบลราชธานี