ปิดการจราจรทางน้ำซ้อมขบวนพยุหยาตราชลมารค 10 ต.ค.นี้

เตรียมปิดการจราจรทางน้ำซ้อมขบวนพยุหยาตราชลมารค 10 ต.ค.นี้ ขสมก.จัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟากข้ามฝั่งพระนคร ขอเชิญชวนประชาชนชมนิทรรศการขบวนพยุหยาตราชลมารค ณ ไอคอนสยาม

วันที่ 9 ต.ค. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี กำหนดฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับการเสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 10 วันที่ 10 ต.ค. 62 กรุงเทพมหานคร จึงร่วมกับกรมเจ้าท่า ปฏิบัติการอำนวยความสะดวกให้กับขบวนเรือพระราชพิธี โดยการควบคุมการจราจรทางน้ำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ พร้อมประกาศควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นการเฉพาะคราว สำหรับพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระปกเกล้า และคลองบางกอกน้อย ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อย ถึงวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร โดยปิดการจราจรทั้งขาขึ้นและขาล่อง เฉพาะเรือขนาดใหญ่ ได้แก่ เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า เรือบรรทุกสินค้าอัตรายและเรือภัตตาคาร ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระปกเกล้า ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.30 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เวลา 12.30 – 15.00 น. ห้ามเดินเรือทุกชนิด ในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึงหอประชุมกองทัพเรือ และปากคลองบางกอกน้อย ถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เวลา 15.00 – 19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพระปกเกล้า ทั้งนี้ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ห้ามเรือทุกลำจอดกีดขวางขบวนเรือพระราชพิธี และหากผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศมีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาทและให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร สายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟากจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนคร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง เวลา 19.30 น. ดังนี้ เส้นทางที่ 1. ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี (จอดหน้าศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล) ไป ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร (ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า) เที่ยวไป เส้นทางการเดินรถเริ่มจาก ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเลี้ยวซ้าย ถนนเจ้าฟ้า จอดใต้สะพานพระปิ่นเกล้า เที่ยวกลับ เส้นทางการเดินรถเริ่มจากใต้สะพานพระปิ่นเกล้า เลี้ยวขวาเข้า ถนนพระธาตุ เลี้ยวซ้าย ถนนหน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายถนนราชดำเนินใน เลี้ยวซ้ายถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า กลับรถใต้สะพานข้ามแยกอรุณอมรินทร์ ไปตามถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แยกซ้ายออกคู่ขนาน ปลายทางที่ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล เส้นทางที่ 2. ท่าเรือรถไฟ,ท่าพรานนก,ท่าวังหลัง (จอดรถประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช) ส่งปลายทางที่ ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช และท่าช้าง เที่ยวไป เส้นทางการเดินรถเริ่มจาก ประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช ขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวขวาขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ้าฟ้า ลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนราชินี เลี้ยวขวาถนนหน้าพระธาตุ เลี้ยวขวา ถนนพระจันทร์ เลี้ยวซ้าย ถนนมหาราช ผ่านท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช ปลายทางท่าช้าง เที่ยวกลับ เส้นทางการเดินรถเริ่มจากท่าช้างไปตามถนนมหาราช เลี้ยวซ้าย ถนนท้ายวัง เลี้ยวซ้ายถนนสนามไชย ผ่านถนนราชดำเนินใน เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายถนนอรุณอมรินทร์ ข้ามสะพานอรุณอมรินทร์ ปลายทางที่ ประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการขบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “ศิลปะบนผืนน้ำ”ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ต.ค. 62 ณ บริเวณชั้น M และชั้น 1 ไอคอนสยาม โดยนิทรรศการสะท้อนถึงความรุ่งโรจน์ทางวัฒนธรรมและความวิจิตรบรรจงของงานช่างศิลป์ไทย ผ่านลวดลายบนเรือพระราชพิธี โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก “จากเรือรบสู่เรือพระราชพิธี” ส่วนที่ 2 “ศิลปะบนผืนน้ำ” ส่วนที่ 3 “สืบสานสายน้ำแห่งพระบารมี” อีกทั้งยังมีการจัดแสดง “ริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจำลอง” ซึ่งจัดแสดงโมเดลเรือพระราชพิธีจำลอง 52 ลำ ที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตงดงาม จัดเรียงในรูปแบบริ้วขบวนใหญ่ พร้อมเนื้อหาประวัติความเป็นมาของเรือย่างละเอียดครบถ้วน โดยผู้เข้าชมสามารถชมได้ ณ บริเวณไอคอนลักซ์ อเวนิว ชั้น M โซนไอคอนลักซ์ โดยภายในนิทรรศการได้นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย 3 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ และจีน อีกทั้งยังนำเทคนิคใหม่ๆ มาประกอบการจัดแสดง เพื่อสร้างความแปลกตาไปจากนิทรรศการรูปแบบเดิม ๆ เช่น Touch Table จอแสดงลวดลายเรือพระที่นั่งแบบ LED, เทคนิคพาโนราม่าโฮโลแกรม (Panorama Hologram) เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ชื่นชมความงดงามของลวดลายเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ผ่านเทคนิคพาโนราม่า โฮโลแกรม (Panorama Hologram) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ราชประเพณี อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นอกจากนี้ ยังมีส่วนจัดแสดงปูนปั้นจำลองลวดลายเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำ พร้อมคำอธิบายอักษรเบรล เพื่อเอื้อให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้และสัมผัสความงดงามอย่างใกล้ชิดอีกด้วย สำหรับผู้ที่เข้าชมงานจะได้รับสูจิบัตรที่มีข้อมูลสำคัญต่างๆ ของขบวนเรือพระราชพิธีอย่างครบถ้วน และสามารถใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) เพื่อชมภาพขบวนเรือพระราชพิธีเสมือนจริงในรูปแบบ จำลอง 3 มิติ และเนื้อหาของนิทรรศการผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจต่างๆ อีกมากมาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการข้อมูลไอคอนสยาม โทร 1338

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พ่อแม่ ‘ลันลาเบล’ ยื่นร้องยธ.พิสูจน์ศพลูกสาวรอบ 2 ดึงแพทย์นิติเวชจุฬา-รามา ร่วม
บทความถัดไปนักศึกษา​ มอ.ปัตตานี​ อ่านแถลงการณ์ ปกป้อง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ถูกกอ.รมน.ฟ้อง