ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ปลดนามสกุลดัง “แก้วกำเนิด”พ้นบุคคลล้มละลาย

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องปลดจําเลยจากล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ล. 626/2558 กองบังคับคดีล้มละลาย 6 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่าตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นางนงเยาว์ แก้วกําเนิด เป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่วันที่9 พฤศจิกายน 2558 นั้นบัดนี้ครบกําหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้จําเลยเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงปลดให้นางนงเยาว์ แก้วกําเนิด จําเลย ผู้ล้มละลายจากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ประกาศณวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 อําภา ถาวรรัตน์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

บทความก่อนหน้านี้‘พุทธิพงษ์’ เผย ‘ศูนย์เฟกนิวส์’ ร่วมตำรวจ-ปอท. ช่วยแกะรอยคดีแม่มณี บอกตอนนี้คนแจ้งข่าวปลอมเยอะทุกวัน
บทความถัดไป‘เอ็กซอน โมบิล’ โฟกัสลงทุนอีอีซี ชูโปรเจ็กต์‘อุตสาหกรรมแห่งอนาคต’