“JCK” ส้มหล่น นิคมฯทีเอฟดีได้พื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มเท่าตัว อานิสงส์ครม.ไฟเขียวผังเมืองอีอีซี ปรับพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วนเป็นสีม่วง ดันราคาที่ดินพุ่งทันที

ดร.อภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) หรือ JCK เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อนุมัติร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ตามที่กพอ.เสนอ ทำให้ผังเมืองอีอีซีที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ระยอง ชลบุรีและฉะเชิงเทราที่ได้ผ่านกพอ.แล้วเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 จะสามารถประกาศใช้ได้ทันที

ดร.อภิชัยฯ กล่าวว่า ผังเมืองอีอีซีในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมหรือพื้นที่สีม่วงไว้หลายบริเวณ ส่งผลให้ราคาที่ดินในจังหวัดฉะเชิงเทราพุ่งสูงขึ้นมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะที่ดินบริเวณที่คาดว่าจะอยู่ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมตามผังเมืองอีอีซีได้พุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งบริเวณนิคมทีเอฟดีก็อยู่ภายใต้ผังเมืองใหม่นี้ด้วยเช่นกัน และเมื่อผังเมือง อีอีซี มีผลใช้บังคับ ทำให้ที่ดินนอกนิคมทีเอฟดีที่ JCK ถืออยู่ได้เปลี่ยนสีจากสีเขียวเขตพื้นที่เกษตรกรรม มาเป็นพื้นที่สีม่วงเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ส่งผลดีแก่ JCK เป็นอย่างมากสามารถนำที่ดินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์และพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมในเฟสต่อไปได้ทันที โดยจากผังเมืองเดิมที่มีพื้นที่อุตสาหกรรม 2,500 ไร่ เมื่อประกาศผังเมืองอีอีซีจะมีพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5,000 ไร่

ดร.อภิชัยฯ กล่าวอีกว่า นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2 มีทั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตฟรีโซนซึ่งจะสามารถรองรับได้หลากหลายตามความต้องการของนักลงทุน ส่งผลให้มีนักลงทุนสนใจเข้ามาดูพื้นที่นิคมอุตสหกรรมทีเอฟดีอย่างต่อเนื่อง มีทั้งรายที่ต้องการพื้นที่ดินขนาดเล็กประมาณไม่เกิน 10 ไร่ และขนาดใหญ่เกิน 10 ไร่ขึ้นไปจนถึงกว่า 100 ไร่ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนต่างชาติที่จะย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย บางรายก็ต้องการขยายพื้นที่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตาม มีหลายรายที่บริษัทฯต้องปฏิเสธการขายเพราะประเภทของกิจการไม่สอดคล้องกับนโยบายของนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ที่ต้องการเป็นนิคมอุตสาหกรรม Green Industry ไม่สร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้บิ๊กตู่ โว ต่างชาติชื่นชมไทยเวทีอาเซียน ลั่นต้อง Thailand First ขอคนไทยภูมิใจ
บทความถัดไปลอยกระทงแบบไหน ในภาวะของโลก ปี 2562