09.00 INDEX จังหวะก้าว ปิดเมือง ‘บุรีรัมย์’ จังหวะก้าว ปิดเมือง ‘อุทัยธานี’

09.00 INDEX จังหวะก้าว ปิดเมือง ‘บุรีรัมย์’ จังหวะก้าว ปิดเมือง ‘อุทัยธานี’

 

ไม่ว่าการปิดเมืองที่จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ว่าการปิดเมืองที่จังหวัดอุทัยธานี มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน นั่นคือ ใช้มาตรการ ”เข้ม” เพื่อต่อสู้ยับยั้ง การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน
 

เป็นการใช้มาตรการ “สาธารณสุข” เป็นธงนำเหนือมาตรการทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ

Advertisement

นี่ย่อมเป็นมาตรการที่ “ล้ำหน้า” ไปก้าวใหญ่

เป็นความริเริ่มและสั่งการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ว่าจะที่บุรีรัมย์ ไม่ว่าจะที่อุทัยธานี

ไม่เพียงแต่ล้ำหน้ามาตรการของกระทรวงมหาดไทย หากแต่ยังเป็นการล้ำหน้ามากไปกว่าของรัฐบาล ที่แสดงออกผ่าคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อด้วยซ้ำไป

นี่คือจังหวะก้าว “ล้ำหน้า” ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างสูง

ภายใต้โครงครอบแห่งระบอบ “รัฐราชการรวมศูนย์” การแสดงออกของจังหวัดบุรีรัมย์ การแสดงออกของจังหวัดอุทัยธานี ถือได้ว่าเป็นการแตกแถวอย่างเด่นชัด

เพราะว่าเป็นมาตรการ ”เฉพาะ” ของบุรีรัมย์ เพราะว่าเป็นมาตรการ ”เฉพาะ” ของอุทัยธานี

ขณะที่ไม่ว่าที่กรุงเทพมหานคร ไม่ว่าที่นครเชียงใหม่ ไม่ว่าที่นครหาดใหญ่ ไม่ว่าที่นครขอนแก่น ไม่ว่าที่เมืองพัทยา ยังไม่มีมาตรการอะไรที่เข้มข้น

นอกเหนือจากคอยรับคำสั่งจาก “ส่วนกลาง” ทั้งจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

หากมองจากกระทรวงมหาดไทยก็ย่อมเห็นว่าเป็นเรื่องแปลก หากมองจากชาวบุรีรัมย์ หากมองจากชาวอุทัยธานี นี่คือความห่วงใย

เป็นความห่วงใยอย่างเป็นพิเศษ ห่วงใยอย่างล้ำลึก

ด้านหนึ่ง สายตาของชาวไทยมองจังหวะก้าวของจังหวัดบุรีรัมย์ มองจังหวะก้าวของจังหวัดอุทัยธานี ด้วยความห่วงใยอย่างเป็นพิเศษอย่างล้ำลึก

ด้านหนึ่ง ก็มองไปยังรัฐบาล มองไปยังกระทรวงมหาดไทย ว่าจะมีท่าทีอย่างไรต่อจังหวะก้าวของจังหวัดบุรีรัมย์ ของจังหวัดอุทัยธานี

จะถือว่าเป็นการแข็งเมือง ตั้งตนเป็น ”รัฐอิสระ”

หรือจะถือว่าเป็นความริเริ่ม อันมีลักษณะสร้างสรรค์โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายในการปกป้อง

นี่คือหนทาง 2 แพร่งอันท้าทายยิ่งต่อ ”รัฐราชการรวมศูนย์”

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image