ประกาศ งดเยี่ยมสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ 14 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประกาศสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย

เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานที่สถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุและแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคม อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

​ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติจากคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 COVID-19) เรื่อง เสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 แจ้งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่กระจายที่เพิ่มมากขึ้น จึงมีมาตรการรองรับทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน ด้านข้อมูล การชี้แจงและการรับเรื่องร้องเรียน ด้านการต่างประเทศ ด้านมาตรการป้องกัน และด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา

เนื่องด้วยมาตรการด้านการสาธารณสุขตามมาตรการรองรับทั้ง 6 ด้าน กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินตามแนวทางการหยุดการแพร่ระบาดเชื้อ โดยขอให้มีการงดจัดกิจกรรมทุกประเภท อาทิ การแข่งขันกีฬา
งานบันเทิง งานอบรมสัมมนา การแสดงสินค้า และให้สถานบันเทิงเปิดให้บริการไม่เกิน 20.00 น. และให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ จัดที่นั่งหรือที่ยืนห่างกันไม่ต่ำกว่า 1 เมตร

​สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย จึงขอประกาศแนวทางในการปฏิบัติงานที่สถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุและแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคม อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. ให้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุ งดการให้เยี่ยมญาติหรือผู้สูงอายุ เป็นเวลา 14 วัน
2.ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ และการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing)ดังนี้
2.1 ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ เฝ้าระวังและสังเกตอาการของผู้สูงอายุว่ามี อาการไข้ อาการไอแห้ง ๆ และหายใจติดขัด หรือไม่
2.2 ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ แจ้งหัวหน้าส่วนงานและผู้เกี่ยวข้องโดยทันที
ที่พบว่าผู้สูงอายุมีอาการที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
​2.3ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการหลีกเลี่ยงการใช้บริการขนส่งสาธารณะ
ในช่วงเวลาเร่งด่วนโดยไม่จำเป็น
​2.4ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมนุม สถานที่แออัด หรือการดำเนินกิจกรรมเป็นกลุ่ม ลดกิจกรรมทางสังคมที่ไม่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
​2.5ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยการล้างมือ
ด้วยน้ำและสบู่ ใช้เจลแอลกอฮอล์ ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า จามหรือไอโดยใช้กระดาษทิชชูหรือบนแขนเสื้อ ฯลฯ และรักษาระยะห่างจากผู้ที่มีอาการต้องสงสัยโดยไม่ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นการทำให้ผู้นั้นรู้สึกถูกรังเกียจ
ทางสังคม
​2.6ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยการแจ้งหัวหน้าส่วนงานและผู้เกี่ยวข้องโดยทันที ที่พบว่าตนเองมีอาการที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
​2.7ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศอื่น ๆ จากสมาคมอย่างต่อเนื่อง

​จึงเรียนประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล)
นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เพื่อไทย’ ห่วง มาตรการรัฐบาลไร้ประสิทธิภาพ หลังช้ากว่าการแพร่ระบาดแทบทุกกรณี
บทความถัดไปปชป.ลุยสอบคนใน เอี่ยวกักตุนหน้ากาก ถกนัดแรก 23 มี.ค.