บางจากสั่งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นป้องกันโควิด-19 จ่ายเงินปันผล 24 เม.ย.

บางจากฯ ร่วม “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นป้องกันโควิด-19 คงจำนวนพนักงานไว้เท่าที่จำเป็น ดำเนินงานได้ต่อเนื่อง ไม่กระทบความมั่นคงด้านพลังงานและการให้บริการลูกค้า

บางจากฯ ตอบรับนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ด้วยการคงจำนวนพนักงานที่ทำงานในสำนักงานและสถานที่ปฏิบัติการต่างๆ ไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563 เพื่อลดความแออัดและลดโอกาสในการแพร่เชื้อในที่ทำงานและที่สาธารณะ พร้อมสร้างความมั่นใจในด้านการปฏิบัติการและการให้บริการที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในวันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ออกไปไม่มีกำหนด และได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีกำหนดจ่ายในวันที่ 24 เมษายน 2563

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน บริษัท บางจากฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานและการให้บริการทางธุรกิจด้วยการเตรียมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ไว้รองรับ เพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศและการให้บริการลูกค้า หรือการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

บริษัท บางจากฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร ระบบปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศต่างๆ
ที่จำเป็นต่อการทำงาน สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พนักงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการต่างๆ เช่นในโรงกลั่นน้ำมัน มีการแบ่งทีมปฏิบัติงานตามช่วงเวลา โดยจะได้รับการดูแลด้านสถานที่ทำงานที่สะอาดถูกสุขลักษณะและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น และได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) ป้องกันการแพร่เชื้อและติดเชื้อ

Advertisement

สถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศยังคงจำหน่ายน้ำมันตามปกติ ส่วนร้านสะดวกซื้อ SPAR และร้านกาแฟอินทนิลยังคงให้บริการตามปกติเช่นกัน ยกเว้นในเขตที่มีประกาศจากราชการจะเปิดให้บริการจำหน่ายเฉพาะนำกลับบ้านเท่านั้น โดยมีบางสาขาที่อยู่ในห้างและมหาวิทยาลัยที่ภาครัฐขอความร่วมมือปิดเป็นการชั่วคราว สำหรับช่องทางติดต่อบริษัทฯ ได้แก่ เว็บไซต์ www.bangchak.co.th เฟสบุ๊ก www.facebook.com/Bangchak/ และ Call Center 1651

ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานตามสถานการณ์ โดยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image