‘บลจ.ทหารไทย’ เร่งขายทรัพย์จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วย หลังเลิกสัปดาห์เดียว 4 กองทุน

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย เปิดเผยว่า หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา บลจ.ทหารไทยประกาศยกเลิก 4 กองทุนตราสารหนี้ ได้แก่ 1.กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน 2.กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ 3.กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส และ 4.กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล โดยสาเหตุที่ต้องเลิกกอง เป็นเพราะบริษัทฯ ต้องเผชิญแรงขายจากผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริการจัดการสภาพคล่องให้เพียงพอกับความต้องการขาย โดยแนวทางการดูแลผู้ถือหน่วยลงทุนต่อจากนี้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 บริษัทฯจึงให้ความสำคัญแก่สภาพคล่องของผู้ลงทุนเป็นอันดับแรก โดยได้เร่งพิจารณาตราสารที่ใกล้ครบกำหนดอายุในกองทุน เพื่อนำสินทรัพย์ดังกล่าวมาจ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ซึ่งวันนี้ (30 มีนาคม) จะเป็นวันแรกที่มีการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทั้ง 4 กองทุนตามสภาพคล่องที่มี

“เหตุผลที่ชัดเจนที่บลจ.ทหารไทย เป็นเจ้าเดียวที่ยกเลิกกองทุนในตลาด ขณะนี้อาจประเมินสาเหตุที่แท้จริงได้ลำบาก แต่มองว่าจากลักษณะของกองทุน และลักษณะของผู้ลงทุน รวมถึงโครงสร้างกองทุนที่แตกต่างกัน ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนเทขาย รวมถึงอารมณ์ของผู้ลงทุนในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการเทขายโดยไม่ได้พิจารณาถึงปัจจัยพื้นฐานด้วย โดยหากถามว่า จากสภาวะตลาดปัจจุบันจะมีการปิดกองทุนอีกหรือไม่ มองว่าจากที่ 3 เสาหลักหน่วยงานด้านการเงินของรัฐ ทั้งกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีการสนับสนุนเต็มที่ ในการต้องการให้กองทุนตราสารหนี้เป็นเครื่องมือการเงินในตลาด จึงคาดว่าจะไม่มีการปิดกองทุนจากความตั้งใจ และความพยายามของหน่วยงานภาครัฐทุดหน่วยงาน แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปด้วย” นายบุญชัยกล่าว

นายบุญชัยกล่าว เบื้องต้นอัตราการจ่ายคืนเบื้องต้นสูงสุดไม่เกิน 10% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (เอ็นเอวี) โดยคาดการณ์ว่าภายในระยะเวลา 1 เดือนจะสามารถจ่ายคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยได้สูงสุดไม่เกิน 20% ของเอ็นเอวี ซึ่งเป็นประมาณการขั้นต่ำ แต่หากตลาดการเงินกลับมาซื้อขายตราสารหนี้ได้ตามปกติ คาดว่าจะสามารถเพิ่มสภาพคล่องจากประมาณการขั้นต่ำที่ประเมินไว้ได้ โดยบริษัทฯ ตั้งใจจ่ายเงินคืนให้เท่ากับหรือมากกว่าเอ็นเอวี ในวันที่ประกาศเลิกกองทุน ซึ่งจะต้องพิจารณาภาวะตลาดในช่วง 3 เดือนต่อจากนี้ด้วยเช่นกัน ในส่วนของกรอบเวลาในการจัดสรรเงินคืนตามกฎของก.ล.ต. อยู่ที่ประมาณ 90 วัน แต่มีการเปิดให้ผ่อนผันเกินระยะเวลาที่กำหนดได้จากภาวะที่ไม่ปกติ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงความตั้งใจเดิมที่จะคืนเงินลูกค้าให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด

นายบุญชัยกล่าว สำหรับธนาคารทหารไทย (ทีเอ็มบี) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วน 35% ได้ให้ความช่วยเหลือโดยเตรียมออกสินเชื่อระยะสั้น แก่ผู้ถือหน่วยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งเบื้องต้นสินเชื่ออาจไม่ครอบคลุมมูลสินทรัพย์ของผู้ถือหน่วย 100% แต่เชื่อว่าอย่างน้อยจะสามารถให้สภาพคล่องแก่ผู้ลงทุนได้ ซึ่งรายละเอียดธนาคารจะประกาศออกมาภายในวันที่ 30 มีนาคมนี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image