“น้ำดื่มสิงห์” ยิงสปอตโฆษณาโชว์ขั้นตอนผลิต ตอกย้ำน้ำสะอาด-ปลอดภัย ไม่ปนเปื้อน

นายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการตลาดแบรนด์และผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด กล่าวว่า เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์น้ำดื่มคุณภาพที่ให้ความสำคัญและใส่ใจในด้านคุณภาพ ความสะอาดและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการให้ความสำคัญ ด้านสิ่งแวดล้อม ล่าสุดจึงจัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด “ปิดเพื่อให้คุณเปิดเป็นคนแรก” มุ่งสื่อสารภาพลักษณ์น้ำดื่มสิงห์ในการใส่ใจคุณภาพความสะอาดและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งการถ่ายทอดให้ผู้บริโภครับรู้ถึงกระบวนการผลิตน้ำดื่มสิงห์ที่เป็นระบบปิดตลอดกระบวนการ มีการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ Smart Micro Filter ซึ่งมีประสิทธิภาพและความละเอียดสูง มีมาตรฐานการผลิตที่สะอาดและปลอดภัยสูงสุด โดยสามารถกรองและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ แบคทีเรีย แต่ยังคงเหลือไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย

ในด้านกระบวนการบรรจุได้ดำเนินการในห้องระบบปิดแบบ 100% Clean Room ตลอดกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการบรรจุ ปิดฝา ติดฉลาก และการแพ็คบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ไปจนถึงการลำเลียงบรรจุแพ็ค ด้วยการใช้พลังงานความร้อนหมุนเวียนจากการผลิตในโรงงาน สำหรับขวดน้ำดื่มสิงห์แบบขวดพลาสติก ยังผลิตด้วยการขึ้นรูป Preform ในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความสะอาดของโรงงาน ไม่ได้นำบรรจุภัณฑ์มาจากภายนอก เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอมในน้ำดื่ม และน้ำดื่มสิงห์ทุกขวดยังได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้วยระบบควบคุมคุณภาพและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย มีความละเอียดแม่นยำสูง และเป็นมาตรฐานระดับสากล

“จากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้ปริมาณความต้องการของน้ำดื่มสะอาดมีมากขึ้น ประกอบกับประชาชนมีความกังวลเรื่องสินค้าจะขาดตลาด จนอาจมีการกักตุนสินค้ามากขึ้น บริษัทฯขอให้มั่นใจว่า เรายังสามารถตอบสนองความต้องการประเทศได้ ด้วยระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานจากโรงงานผลิตน้ำดื่มสิงห์ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงงานสุราษฎร์ธานี เบเวอเรช, โรงงานเชียงใหม่ เบเวอเรช, โรงงานวังน้อย เบเวอเรช, โรงงานมหาสารคาม เบเวอเรช, โรงงานบุญรอดเอเซีย เบเวอเรช, โรงงานปทุมธานี บริวเวอรี่ และโรงงานขอนแก่น บริวเวอรี่”  นายธิติพร กล่าวและว่า และยังเพิ่มช่องทางสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ที่ www.singhaonlineshop.com พร้อมเพิ่มกำลังการจัดส่งน้ำดื่มสิงห์ด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon