เปิดแล้ว โครงการ DEmark ชวนนักออกแบบไทยสมัครโชว์ผลงาน

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ในปีนี้กรมได้สานต่อการจัดโครงการคัดเลือกสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีปี 2563 หรือรางวัล Design Excellence Award 2020 (DEmark) เป็นโครงการที่กรมตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักออกแบบไทย ได้มีโอกาสแสดงผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตอบสนองนโยบายด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ ใช้โอกาสนี้พัฒนาสินค้า พัฒนาผู้ประกอบการ และเป็นการเตรียมความพร้อมเน้นสร้างความเข้มแข็งให้นักออกแบบและผู้ประกอบการไทยให้สามารถทะยานก้าวกระโดด หลังจากที่เศรษฐกิจโลกผ่านพ้นวิกฤติ และกลับมาฟิ้นตัวสู่สภาวะปกติ ซึ่งในปีนี้นับว่าจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 โดยกรมได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award (G-mark) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาร่วมพิจารณาตัดสิน DEmark และสนับสนุนผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark เข้าร่วมการประกวดรางวัล G-mark ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงยังให้ความร่วมมือด้าน อื่น ๆ เพื่อให้รางวัล DEmark ได้มาตรฐานสากล

รางวัล DEmark จะช่วยส่งเสริมการออกแบบสินค้าของผู้ประกอบการไทย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย รวมถึงยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก โดยคาดหวังว่าจะมีผู้สมัครกว่า 600 รายการ และมีผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark กว่า 60 รายการ รางวัล DEmark ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Circular Design, Cycle of Life ดีไซน์หมุนเวียนเปลี่ยนโลก

และปีนี้มีการพิจารณารางวัลใน 7 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ 3. กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณท์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย 4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล 5. กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ 6. กลุ่มผลงานกราฟฟิกดีไซน์ 7. กลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า พื้นที่ทำงานร่วมกัน อาคารชุด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมได้ที่ www.demarkaward.net

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image