เทสโก้ เดินหน้า3พันธกิจ ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ตั้งแต่ไวรัสโควิด-19 เริ่มแพร่ระบาดในประเทศไทย เทสโก้ โลตัส ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น โดยได้กำหนดพันธกิจสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและเพื่อนพนักงาน โดยมอบหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยจำนวน 200,000 ชิ้นให้กับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดในทุกสาขาทั้ง 2,000 แห่ง ตั้งแต่การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ไปจนถึงการตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าและเพื่อนพนักงานทุกคน รวมทั้งจำกัดจำนวนลูกค้าเข้าร้านเอ็กซ์เพรส ติดสติ๊กเกอร์บนพื้นในสาขาใหญ่ตามหลัก social distancing และการจัดให้มีช่วงเวลาและช่องทางชำระเงินพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ และผู้พิการ ในส่วนของเพื่อนพนักงาน เทสโก้ โลตัส ได้ทำประกันสุขภาพป้องกันโรคโควิด-19 ให้พนักงาน 37,000 ตำแหน่งที่ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าในสาขา เพิ่มเติมจากการจัดหาหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และถุงมือ เพื่อปกป้องทั้งพนักงานเองและลูกค้าด้วย”

พันธกิจประการที่สอง การจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสดและอาหารแห้ง ให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของลูกค้า โดยเรายึดมั่นในการจำหน่ายสินค้าในราคาที่คุ้มค่าและเป็นธรรมทุกวัน นอกจากนั้น มีโครงการมอบอาหาร 1 ล้านมื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ตกงาน สำหรับเพื่อนพนักงานของเราที่มุ่งมั่นทำงานหนักมาตลอดเพื่อให้บริการสินค้าที่เพียงพอแก่ลูกค้า เราได้มอบบัตรของขวัญมูลค่า 2,000 บาท ให้กับพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในสาขาและศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ แทนคำขอบคุณและเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่จำเป็นสำหรับตนเองและครอบครัวท่ามกลางวิกฤตินี้”

ประการที่สาม การให้การสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ได้แก่ การจ้างงานพนักงานของร้านค้าที่เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าที่ต้องปิดให้บริการชั่วคราวตามนโยบายภาครัฐ โดยบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานประเภทชั่วคราวในสาขาใกล้บ้าน เพื่อให้พนักงานเหล่านี้ยังสามารถดำรงชีพและหาเลี้ยงครอบครัวได้ โดยสาขาทั่วประเทศ จัดหาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นส่งมอบให้กับโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานราชการในทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนั้น ได้เชิญชวนลูกค้าและประชาชน ร่วมกันส่งกำลังใจและคำขอบคุณให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านโครงการ ‘ครอบครัวไทย สู้ไปด้วยกัน’ โดยเทสโก้ โลตัส จะมอบถุงยังชีพที่มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับครอบครัวของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ใน 30 โรงพยาบาล แทนคำขอบคุณของครอบครัวทั่วประเทศไทยที่ได้รับการดูแลอย่างดี โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการตามพันธกิจ 3 ประการไปแล้ว รวมกว่า 120 ล้านบาท

“ความช่วยเหลือและมาตรการต่างๆ เหล่านี้ เป็นเพียงมาตรการในเบื้องต้น  ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทสโก้ โลตัส จะเดินหน้าปฏิบัติตามพันธกิจทั้ง 3 ข้อ เพื่อช่วยให้ประชาชนไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยกันอย่างแข็งแรง” นายสมพงษ์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon