กรังด์ปรีซ์ฯแตกไลน์ธุรกิจครั้งใหญ่ รุกกิจการโรงไฟฟ้า

กรังด์ปรีซ์ฯแตกไลน์ธุรกิจครั้งใหญ่ รุกกิจการโรงไฟฟ้า

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้นำกิจกรรมให้บริการข่าวสาร ข้อมูล สาระ ของผู้ใช้ยานยนต์ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงอาร์ดีเอฟ กำลังการผลิตติดตั้ง 9 เมกะวัตต์ ในอ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ จำนวน 7 แสนหุ้นหรือคิดเป็น 25.45% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของทรูเอ็นเนอร์จี โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 250 ล้านบาท ซึ่งมีแหล่งเงินมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และจะส่งผลให้ทรูเอ็นเนอร์จี มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของกรังด์ปรีซ์ฯ การเข้าลงทุนครั้งนี้คาดว่าใช้ระยะเวลาคืนทุน 5 ปี และนับเป็นการแตกไลน์ธุรกิจครั้งใหญ่ของบริษัท หลังพิจารณาโอกาสการลงทุนในธุรกิจต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องนับจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คาดว่าโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้ทั้งสิ้นปีละประมาณ 400 ล้านบาท จะมีผลต่อโครงสร้างผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯที่จะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้น 25.45% ในธุรกิจโรงไฟฟ้าดังกล่าว จากปัจจุบันที่รายได้หลักของบริษัท กว่า 80% มาจากกลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น งาน Bangkok International Motor Show

นายจำรัส เตชะนิธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรูเอ็นเนอรจี จำกัด ผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงอาร์ดีเอฟ กล่าวว่า หลังจากกรังด์ปรีซ์ฯ เข้าถือหุ้นในบริษัทฯ จะช่วยเสริมศักยภาพและความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินแก่ทรูเอ็นเนอร์จี โดยบริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 และได้ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงอาร์ดีเอฟ โดยนำขยะชุมชนมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงอาร์ดีเอฟผลิตกระแสไฟฟ้า ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวมีความคืบหน้าการก่อสร้างกว่า 95% คาดว่าจะเริ่มผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ภายในไตรมาส 3/2563 โดยมีสัญญซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับแอดเดอร์หรือส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าในอัตรา 3.50 บาทต่อหน่วย เพิ่มจากค่าไฟฐานเป็นระยะเวลา 7 ปีนับจากวันที่เริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้า หลังจากนั้นราคารับซื้อจะเป็นตามราคารับซื้อพื้นฐานและนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon