เช็คที่นี่!! 13-14 เม.ย.จ่าย 5 พันอีกล็อต 6 แสนราย เช็คสถานะได้ทันที จ่อคลอดมาตรการอุ้มเกษตรกรโดยเฉพาะ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลได้ทยอยโอนเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ล็อตแรก จำนวน 1.4 ล้านราย โดยได้มีการประเมินคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน และตัดสิทธิ์ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้แล้ว แต่ในระยะถัดไป หลังจากพิจารณาผู้ลงทะเบียนทั้งหมดครบถ้วนแล้ว อาจมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ เพื่อในรายที่ไม่ได้รับสิทธิ์ หรือมีข้อมูลคลาดเคลื่อนอยู่ เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือต่อไป

นายลวรณกล่าวว่า กรณีผู้ที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท อาทิ เกษตรกรในเบื้องต้นคือ 1.เกษตรกรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่คือกรมส่งเสริมการเกษตร 2.การขึ้นทะเบียนจะเป็นราย “ครอบครัว” โดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียน 3.ในการการกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัว จะให้ระบุด้วยว่ามีสมาชิกในครอบครัวกี่คน เป็นใครบ้าง และสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรเกษตรกรรมมีกี่คนคือใครบ้าง 4.มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ระบบจะคัดกรองหัวหน้าครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสมาชิกในครอบครัวเฉพาะที่ช่วยทำเกษตรกรรม ว่าประกอบอาชีพเกษตรกร จึงไม่ผ่านเกณฑ์ 5.ที่ผ่านมารัฐบาลใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรชุดเดียวกันนี้ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นค่าเพาะปลูก ค่าเก็บเกี่ยว ค่าปัจจัยการผลิต และ 6.จะมาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะจะออกมาเร็วๆ นี้

นายลวรณกล่าวว่า ขณะนี้ในรอบที่ 1 ได้มีการตรวจสอบคัดกรองไปแล้วจำนวน 7.99 ล้านราย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผ่านเกณฑ์ จำนวน 1.68 ล้านราย ซึ่งในกลุ่มนี้ได้ทยอยส่งข้อความแจ้งผลการพิจารณาและโอนเงินเข้า บัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วในช่วงวันที่ 8-10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา 2.กลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 1.53 ล้านราย และ 3.กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ 4.78 ล้านราย ซึ่งจะทยอยได้รับข้อความแจ้งผลการพิจารณาในช่วงวันที่ 12-14 เมษายน 2563 โดยส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ เพราะได้รับการดูแลผลกระทบจากโควิด-19 โดยรัฐบาลผ่านช่องทางอื่นแล้ว อาทิ ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้ได้รับสิทธิ์ประกันสังคม เกษตรกร หรือกลุ่มที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ อาทิ นักเรียน นักศึกษา ซึ่งยังคงมิได้ประกอบอาชีพเป็นหลัก และส่วนหนึ่งได้รับการดูแลผ่านช่องทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา หรือกลุ่มที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ อาทิ ผู้ค้าขายออนไลน์

“หลังจากโอนเงินเยียวยาล็อตแรกไปแล้ว ได้เริ่มจ่ายเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 8-10 เมษายน ที่ผ่านมา จำนวน 1.4 ล้านคน จากทั้งหมด 1.6 ล้านคน ส่วนอีกประมาณ 2 แสนคน พบว่าชื่อลงทะเบียนกับชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงกัน จึงต้องไปแก้ไขข้อมูลบัญชีเงินฝากให้ตรงกับชื่อลงทะเบียนที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ใหม่อีกครั้ง ภายใน 10 วัน ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วจานวนหลายแสนราย โดยจะเริ่มจ่ายเงินอีกครั้งในวันที่ 13-14 เมษายนนี้ รวม 6 แสนคน หรือจ่ายวันละ 3 แสนคน ซึ่งยอดผู้ลงทะเบียนล่าสุดอยู่ที่ 26 ล้านคน ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้วประมาณ 50% เนื่องจากเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ จึงต้องใช้เวลา แต่ก็พยายามทำให้เร็วที่สุด ส่วนกรณีผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้รออีกสักระยะ เนื่องจากล่าสุดมีผู้ผ่านการคัดกรองไปแล้ว 2.2 ล้านคน หลังจากนี้คาดว่าตัวเลขน่าจะออกมาเรื่อยๆ จนกว่าจะคัดกรองได้ครบทั้งหมด” นายลวรณกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้09.00 INDEX ปฎิกิริยาจาก “เราไม่ทิ้งกัน” สัญญาณทาง “เทคโนโลยี”
บทความถัดไปส.จักรยานประเดิมกิจกรรม ‘ปั่นในบ้าน ต้านโควิด’ นัดหมายครั้งแรก 1 ทุ่มคืนนี้