กรมศุลฯยกเว้นภาษี-ผ่อนระเบียบนำเข้าช่วยโควิด-19

นายชัยยุทธ คำคุณ โฆษกกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขอแจงให้ทุกทราบว่ากรณีมีข่าวปลอม(เฟคนิวส์) ว่ากรมศุลกากร ห้ามนำหน้ากากอนามัย เวชภัณฑ์ ชุดตรวจเข้ามาในไทยนั้นไม่เป็นความจริง กรมศุลกากร ไม่ได้ห้ามนำเข้าสินค้าต่างๆ ดังกล่าว รวมถึงกรณีระบุว่ากรมศุลกากรไม่ตรวจปล่อยสินค้าตามด่าน เพราะมีการ work from home นั้นไม่จริงเพราะขณะนี้ทุกสำนักงานศุลากร และด่านทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของในทุกวันเวลาราชการ นอกจากนี้ด่านศุลกากรทุแห่ง เปิดทำการปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้นำเข้า ส่งออกสินเค้า

ทั้งนี้กรมศุลกากร มีมาตรการ ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19  เช่น ยกเว้นอากรสำหรับสินค้าหน้ากากและวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตสินค้าตามประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดตามประเภทย่อย 6307.90.40 และหน้ากากอนามัยเฉพาะหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษบรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตามประเภทย่อย 6307.90.90 อีกทั้ง ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของใด ๆ ที่นำเข้ามาเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยตามประเภทพิกัดดังกล่าวด้วย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 และให้สิ้นผลใช้บังคับวันที่ 20 กันยายน 2563 ทั้งนี้ การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563เช่น วัตถุดิบที่ต้องนำไปใช้ผลิตหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดและหน้ากากกรองฝุ่นฯ ต้องนำไปผลิตภายใน 1 ปีนับจากการนำเข้า หากไม่สามารถหรือมิได้นำไปใช้ผลิตภายใน 1 ปี นับวันนำของเข้า ต้องเสียอากรตามปกติหรือต้องส่งออกนอกราชอาณาจักร หากจำเป็นต้องใช้ให้ขออนุมัติขยายเวลาจากกรมศุลกากร

นอกจากนี้กรมยังยกเว้นอากรขาเข้าของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโควิด-19 ตามรายการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงการรักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคได้มากขึ้น ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้าเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

นายชัยยุทธ กล่าวว่า รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการยกเว้นอากรของบริจาคตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 11 โดยกรมศุลกากรได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ สำนักงานศุลกากร นายด่านหรือผู้อำนวยการส่วนที่ได้รับมอบหมายในสังกัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการอนุมัติให้ยกเว้นอากรสำหรับการนำเข้าหน้ากากอนามัย ของที่ใช้เกี่ยวกับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งของอื่นๆ ที่นำเข้ามาบริจาค ภายใต้กฎหมายนี้ เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563

นายชัยยุทธ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในการแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) สำหรับผู้นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด -19 ซึ่งผู้นำเข้าสามารถแสดงสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ประกอบการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อยกเว้นและลดอัตราอากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน โดยได้ออกประกาศกรมศุลกากรที่ 47/2563 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เชาว์’ ยื่น ป.ป.ช. สอบเทศบาลหลักหก จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แพงเกินจริง
บทความถัดไปเซเว่นฯ ขับเคลื่อนโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ