อุต-พลังงานพร้อมโยกงบ10%ดันพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย กระตุ้นศก.

แฟ้มภาพ

อุต-พลังงานพร้อมโยกงบ10%ดันพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย กระตุ้นศก.

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563ไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินคงเหลือที่ไม่มีข้อผูกพันเพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำรายละเอียด เพื่อเตรียมหารือร่วมกับสำนักงบประมาณ ซึ่งรายละเอียดงบประมาณไม่น้อยกว่า 10% ที่กระทรวงเสนอนั้นจะต้องไม่ใช่งบผูกพันสัญญา หรือมีการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่จะเกลี่ยจากงบลงทุน รายจ่ายอื่นๆอาทิ การเดินทางดูงานต่างประเทศ อบรมสัมมนา สำหรับวงเงินนั้นต้องอยู่ที่สำนักงบประมาณพิจารณาอีกครั้ง แต่วงเงินคงอยู่ประมาณ 250-300 ล้านบาท จากวงเงินลงทุนของกระทรวง

“ในการเสนอวงเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า10% กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การจ้างงานควบคู่ไปด้วย เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาทิ การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจในชุมชน”นายกอบชัยกล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ได้จัดทำรายละเอียดงบลงทุนไม่น้อยกว่า 10% หรือประมาณ 150-200 ล้านบาท เสนอไปยังสำนักงบประมาณแล้ว หลังจากนี้ต้องขึ้นอยู่กับสำนักงบประมาณในการพิจารณา เพราะบางโครงการหากยังไม่มีความคืบหน้าดำเนินการ สำนักงบประมาณอาจริบคืน แต่ถ้าโครงการไหนมีการลงทุนแล้ว อาทิ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ก่อสร้างแล้ว โครงการศึกษาต่างๆเริ่มดำเนินการแล้ว กรณีนี้ก็ต้องดำเนินการต่อไป ส่งคืนไม่ได้ หรือหากโครงการใดเน้นการดูงานต่างประเทศอาจเปลี่ยนมาเป็นการจ้างงานแทน

“สำหรับโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การจ้างงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ทางกระทรวงมีการทำข้อเสนอเช่นกัน อาทิ งบประมาณในส่วนของสำนักปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ปกติจะมีพลังงานจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการ อาจให้พลังงานจังหวัดไปจ้างงาน หรือดำเนินโครงการที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในจังหวัดนั้นๆมากขึ้น”แหล่งข่าวกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon