ธอส.ยันลูกค้าสวัสดิการ ได้สิทธิมาตรการ 5 “พักชำระหนี้-ยกดอก” 4 ด.

ธอส.ยันลูกค้าสวัสดิการ ได้สิทธิมาตรการ 5 “พักชำระหนี้-ยกดอก” 4 ด. 

พักชำระหนี้-ยกดอก : จากกรณีที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศมาตรการลดภาระให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพิ่มเติม เป็นมาตรการที่ 5 “มาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย” เป็นระยะเวลา 4 เดือน สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท ซึ่งมีลูกค้าที่เข้าข่ายมาตรการ 1.1 ล้านบัญชี ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาตรการ ผ่านแอพพลิเคชั่น GHB ALL ตั้งแต่วันที่ 13 – 30 เมษายน 2563

โดยมาตรการดังกล่าว มีลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการเข้าไปสอบถามแอดมินเพจธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกรณีที่ได้จ่ายค่างวดไปตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน รวมถึงลูกค้าสวัสดิการของบริษัทที่ได้หักค่างวดผ่านเงินเดือนโดยอัตโนมัติไปก่อน จะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งแอดมินเพจเข้ามาตอบว่า “สำหรับมาตรการที่ 5 ธนาคารจัดทำเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ หากลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบและมีการชำระเงินงวดเข้ามา จะพ้นสิทธิมาตรการทันที” นั้น

อ่าน : ธอส.เตือนระวังเสียสิทธิมาตรการ 5 พักชำระหนี้-ยกดอก 4 เดือน

เมื่อวันที่ 17 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ชี้แจงว่า การพ้นสิทธิการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 4 เดือน ตามมาตรการที่ 5 เนื่องจากมีการชำระเงินงวดเข้ามานั้น จะไม่รวมถึงกรณีลูกค้าที่มีสิทธิสวัสดิการหักเงินเดือนกับธนาคารและลงทะเบียนเข้ามาตรการภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ซึ่งจะยังคงได้รับสิทธิตามมาตรการที่ 5 เช่นเดิม แม้หน่วยงานต้นสังกัดของลูกค้าจะหักเงินเดือนเพื่อนำส่งเงินงวดให้กับธนาคาร ทั้งก่อนหรือหลังจากการที่ลูกค้าเข้ามาตรการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon