“โฆษก ศบค.” เปิดข้อมูลอุบัติเหตุบนถนน-เมาแล้วขับ ตายสงกรานต์ ในปีโควิด-19 ลดลง 71%

“โฆษก ศบค.” เปิดข้อมูลอุบัติเหตุบนถนน-เมาแล้วขับ ตายสงกรานต์ ในปีโควิด-19 ลดลง 71%

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล “โควิด-19” ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า รายงานสถานการณ์การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการป้องกันและลดการบาดเจ็ บจากการจราจรทางถนน เทศกาลสงกรานต์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลผู้บาดเจ็บที่เข้าทำการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก(OPD Case) ในข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง พบว่า ปี 2561 มีจำนวน 28,993 ราย ปี 2562 มีจำนวน 30,212 ราย และ ปี 2563 มีเพียง 9,764 ราย ข้อมูลสะสมระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2563 ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากปีนี้มีผู้ที่บาดเจ็บบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลดลงอย่างมาก เนื่องจากในปีนี้ที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้จำนวนผู้บาดเจ็บทางท้องถนน ลดลงถึงร้อยละ 67.68 จากปีก่อนหน้านี้

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บที่เข้าทำการรักษาเป็นผู้ป่วยใน(Admit) ในข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง พบว่า ปี 2561 มีจำนวน 4,761 ราย ปี 2562 มีจำนวน 5,033 ราย และ ปี 2563 มีเพียง 1,711 ราย ข้อมูลสะสมระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2563 ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 44 จากปีก่อนหน้านี้ ส่วนจำนวนผู้ที่เสียชีวิต ในข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง พบว่า ปี 2561 มีจำนวน 487 ราย ปี 2562 มีจำนวน 517 ราย และ ปี 2563 มีเพียง 150 ราย ข้อมูลสะสมระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2563 ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 71 จากปีก่อนหน้านี้ ทั้งนี้เทศกาลสงกรานต์ปี 2563 ที่มีจำนวนผู้บาดเจ็บ บนท้องถนนลดลงซึ่งเป็นการลดภาระงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ได้ และเป็นการดีเนื่องจากทำให้มีเตียงในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 แทน

จึงทำให้เป็นข้อสังเกตว่าการประกาศสถานนการณ์ภาวะฉุกเฉิน และลดการสังสรรค์ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง จากข้อมูลจำนวนผู้ขับขี่ดื่มแล้วขับ ในข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ของผู้ขับขี่กลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไป ดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ปี 2561 มีจำนวน 7,918 ราย ปี 2562 มีจำนวน 8,398 ราย และ ปี 2563 มีเพียง 1,235 ราย ของผู้ขับขี่กลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี ดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ปี 2561 มีจำนวน 1,497 ราย ปี 2562 มีจำนวน 1,460 ราย และ ปี 2563 มีเพียง 92 ราย ดังนั้นในภาพรวมของปี 2563 ที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ส่งผลให้มีจำนวนผู้ขับขี่ดื่มแล้วขับร้อยละ 16.09 ลดลงจากปี 2562 ถึงร้อยละ 35.16

Advertisement

“ในดีก็มีเสีย ในเสียก็มีดี เราต้องมองดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสอนอะไรเราบ้าง ในเรื่องนี้อย่างน้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์เราก็รักษาชีวิตของคน ที่ต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

 

Advertisement

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image