ธอส.เพิ่มเมนู ‘ยกเลิกมาตรการที่ 5’ ที่แอพพ์ GHB ALL หลังลูกค้าโวยไม่ทราบเงื่อนไขล่วงหน้า

ธอส.เพิ่มเมนู ‘ยกเลิกมาตรการที่ 5’ ที่แอพพ์ GHB ALL แล้ว หลังลูกค้าโวยไม่ทราบเงื่อนไขล่วงหน้า

มาตรการที่ 5 – จากกรณีที่ลูกค้าร้องเรียนว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศมาตรการลดภาระให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มาตรการที่ 5 “มาตรการพักชำระเงินต้นและยกดอกเบี้ย” เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยไม่มีการแจ้งเงื่อนไขล่วงหน้า 3 ข้อ ได้แก่ 1.ห้ามชำระเงินงวด เกินกว่าจำนวน 2 เท่าของเงินงวด 2.ห้ามชำระหนี้ปิดบัญชี หรือขอไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนดระยะเวลาตามสัญญากู้เงิน และ 3.ขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระหว่างอายุสัญญากู้เงิน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับสิทธิการยกเว้นการชำระดอกเบี้ย 4 เดือนที่พักชำระหนี้ นั้น

อ่าน : ลูกค้า ธอส.โอดเพิ่งรู้ 3 เงื่อนไขมาตรการ 5 ‘พักเงินต้น-ยกดอก’ ธอส.เพิ่มเมนู ‘ยกเลิก’ สัปดาห์หน้า

อ่าน : ธอส.แจงเงื่อนไขมาตรการ 5 ‘พักต้น-ยกดอก’

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ ธอส.ออกหนังสือชี้แจงโดยยอมรับว่ามีเงื่อนไข 3 ข้อที่ลูกค้าที่เข้าโครงการตามมาตรการที่ 5 ต้องปฏิบัติตามดังกล่าว ส่งผลให้มีลูกค้าเข้าไปแสดงความประสงค์ขอยกเลิกมาตรการที่ 5 กับ ธอส. เนื่องจากไม่ทราบเงื่อนไขดังกล่าวล่วงหน้า

Advertisement

โดยล่าสุดแอดมินเว็บไซต์ ธอส. ได้แจ้งแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการยกเลิกมาตรการที่ 5 ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 2 แนวทาง ดังนี้

1.เข้าไปยกเลิกได้ที่แอพพลิเคชั่น : GHB ALL โดยเข้าเลือกที่ มาตรการที่ 5 และกด “ยกเลิกมาตรการ” และกด “ยืนยัน” โดยเริ่มเปิดให้ยกเลิกได้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา

2.สามารถติดต่อยื่นคำร้องขอยกเลิกได้ทุกสาขาที่ท่านสะดวก (สาขาที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน https://www.ghbank.co.th/news/detail/public-relations/branch-change-10-04-2563) หรือสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ หน้าเว็บไซต์ธนาคาร ผ่านช่องทาง ร้องเรียน/ขอความเป็นธรรมถึงกรรมการผู้จัดการทาง https://crm.ghbank.co.th/f01/

Advertisement

โดยข้อมูลที่ต้องใช้ จะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง แนบเข้าไปด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image