กกพ.แย้มข่าวดีตรึงค่าไฟถึงสิ้นปี

กกพ.แย้มข่าวดีตรึงค่าไฟถึงสิ้นปี

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.) ในฐานะ โฆษก กกพ. เปิดเผยว่า จากการประเมินต้นทุนราคาพลังงานที่ยังอยู่ระดับต่ำ กกพ.คาดว่าอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(เอฟที)งวดใหม่(กันยายน-ธันวาคม2563) จะไม่เปลี่ยนแปลง สามารถตรึงเอฟทีไว้ที่ -11.60 สตางค์ต่อหน่วยต่อไป อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ปัจจุบัน กกพ.ขออยากให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นเพื่อเป็นการช่วยประเทศชาติในการประหยัดทรัพยากรและเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้า

นายคมกฤช กล่าวว่า สำหรับ ความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม(เมษายน-มิถุนายน2563) หลังจากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติรับทราบข้อเสนอของกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา ล่าสุด กกพ.ได้หารือและมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมาได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พิจารณาแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาสนับสนุนมาตรการดังกล่าว ได้ข้อสรุปว่าจะมาจากเงินบริหารค่าไฟฟ้าที่รวบรวมได้จากการกำกับฐานะการเงิน เงินส่งคืนจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามแผน เงินค่าปรับที่เกิดขึ้นจากการบริหารสัญญาของผู้ผลิตไฟฟฟ้าเอกชน ในช่วงปี 2557-2562 รวมทั้งเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานที่มีรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท รวมวงเงินที่ได้ประมาณ 10,000 ล้านบาท เพียงพอต่อการใช้ครั้งนี้

“เดิมในที่ประชุมครม.คาดว่าจะใช้วงเงินในการอุดหนุนค่าไฟฟ้าประชาชนประมาณ 20 ล้านครัวเรือน ประมาณ 23,000 ล้านบาท แต่เมื่อกกพ.พิจารณาร่วมกับ 3 การไฟฟ้าฯ และความทับซ้อนจากเดิมอุดหนุน50หน่วย ทำให้เงินอุดหนุนลดลงเหลือ 20,000 ล้านบาท และสามารถหาเงินได้อีก 10,000 ล้านบาท จากปัจจุบันมีเงินอยู่แล้วประมาณ 10,000 ล้านบาท จึงเพียงพอ”นายคมกฤชกล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image