รอรับเลย!! โอน 5 พันให้เกษตรกรวันละ 1 ล้านราย เริ่มพรุ่งนี้

รอรับเลย!! โอน 5 พันให้เกษตรกรวันละ 1 ล้านราย เริ่มพรุ่งนี้

ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคาร จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ให้แก่เกษตรกรไม่เกิน 10 ล้านราย ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาทนั้น

รายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แจ้งว่า สศก.ได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว 150,000 ล้านบาท โดย สศก.ได้จ่ายเช็คให้ ธ.ก.ส.แล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นรอบแรก จำนวน 25,000 ล้านบาท และรอบต่อไปในวันที่ 20 พฤษภาคม 25,000 ล้านบาท หลังจากนั้นจะจ่ายให้กับ ธ.ก.ส.ทุกอาทิตย์ รวม 6 งวด เพื่อให้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรต่อไป

ซึ่ง ธ.ก.ส.จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรรอบแรกในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ จำนวน 1 ล้านราย เป็นเงิน 5,000 ล้านบาท และดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวัน วันละ 1 ล้านราย

อย่างไรก็ตาม สำหรับเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.สามารถใช้เลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่นๆ ได้ โดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่น และเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

Advertisement

คลิกเพิ่มเลขบัญชีธนาคารได้ที่นี่ : www.เยียวยาเกษตรกร.com

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image