‘บิ๊กป้อม’ สั่ง บจธ. ช่วยปชช. จากพิษโควิด-19 สร้างอาชีพ-รายได้ จัดสรรที่ดินทำกิน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน และผู้บริหารโครงการของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. กล่าวว่า พลอ.อประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยและเล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ในเรื่องที่ดินทำกินมาโดยตลอด ซึ่งได้ดำเนินการผ่านบจธ.ให้ดำเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และในห้วงการระบาดของโรคโควิด-19 รองนายกฯ ได้ให้นโยบาย บจธ. เร่งช่วยประชาชน จากผลกระทบโควิด-19 สร้างอาชีพ เสริมรายได้ แก้ปัญหาที่ดินทำกิน

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตนเองและคณะผู้บริหาร บจธ. ได้เดินทางลงพื้นที่ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยชาวจันทบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กว่า 90 รายในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปไม่มีรายได้ และเดือดร้อนไม่มีที่ดินทำกินโดยขอให้ บจธ. เข้าช่วยสนับสนุนจัดซื้อที่ดินจำนวน 77 ไร่ให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ต่อสู้วิกฤติในช่วงวิกฤติโควิด-19

พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ กล่าวว่า หลังจากที่ บจธ. ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของกลุ่มวิสาหกิจฯ แล้วได้เล่นดำเนินการติดต่อประสานงานกับเจ้าของที่ดิน สำรวจรังวัด และนัดลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายกับเจ้าของที่ดินในวันนี้ประสบความสำเร็จไปด้วยดี คาดว่าจะสามารถจัดสรรให้พี่น้องได้เข้าทำกินในที่ดินได้เร็วๆนี้ และยังมีพี่น้องตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกองทุนที่ดินทำกิน ตำบลทับไทร ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 100 รายเดินทางมาร่วมรับฟังและรับรู้หลักเกณฑ์แนวทางการช่วยเหลือขอบ บจธ. ด้วย หลังจากนี้ บจธ.จะได้มีการสนับสนุนการฝึกอบรม พัฒนาจิตใจและศาสตร์พระราชา ให้แก่พี่น้องทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่รวยแต่มีกิน มีความมั่นคงและยั่งยืนในชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

นายธีรพัฒน์ อนุพันธ์ ประธานกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่พัฒนา กล่าวว่า วันนี้เราดีใจและขอขอบคุณรัฐบาล นำโดย พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนพี่น้องเกษตรกรกลุ่มของเรา ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน กว่า 90 คน ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ เกษตรกรบางรายที่รับจ้างและเช่าที่ดินทำกินขาดรายได้จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่พัฒนา ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และได้ยื่นหนังสือขอให้ บจธ. สนับสนุนจัดซื้อที่ดินให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้เช่า และเช่าซื้อ เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเนื้อที่ 77 ไร่ โดยเสนอในกลุ่มตั้งใจจะทำเกษตรผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 มุ่งปูพื้นฐานให้เกษตรกรรุ่นใหม่ (smart farmer) ในชุมชนได้เรียนรู้วิถีของการทำเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีประยุกต์เข้ากับศาสตร์พระราชา

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image