บีโอไอผนึก2แบงก์รัฐอุ้มเอสเอ็มอีบรรเทาผลกระทบโควิด-19

บีโอไอผนึก2แบงก์รัฐอุ้มเอสเอ็มอีบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ย้ำเปิดรับคำขอธุรกิจเอสเอ็มอีถึงสิ้นปี64

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นกิจการที่บีโอไอให้ความสำคัญและส่งเสริมมาโดยตลอด โดยกว่า 60% ของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละปีเป็นธุรกิจเอสเอ็มอี ดังนั้นบีโอไอจึงเตรียมร่วมกับธนาคารรัฐ 2 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(เอ็กซิม แบงก์) ให้ความรู้เอสเอ็มอีในการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐ

“บีโอไอ และ 2 ธนาคารจะจัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง ทางออก SMEs ไทย ภายใต้วิกฤตโควิด-19 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดยจะมีการบรรยายเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งในส่วนของบีโอไอ และการสนับสนุนด้านสินเชื่อของธพว. และมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีของเอ็กซิม แบงก์ คาดว่าจะมีผู้ร่วมการสัมมนา จำนวน 200 คน ซึ่งสามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์เสวนาออนไลน์ได้ที่ https://www.eventpassinsight.co/mobile/registration/create/tbiw1 “น.ส.ดวงใจกล่าว

น.ส.ดวงใจ กล่าวว่า สำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บีโอไอได้มีมาตรการให้สิทธิประโยชน์และผ่อนปรนเงื่อนไขเป็นพิเศษต่างจากกิจการทั่วไป ตั้งแต่วงเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับโครงการที่จะมาขอรับการส่งเสริมการลงทุน เพียง 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน) การเพิ่มวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 เท่าจากเกณฑ์ปกติทั่วไป สำหรับกลุ่มกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 – 8 ปี (กลุ่ม A)รวมทั้งอนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับกิจการบางประเภท เพื่อเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของบีโอไอได้ง่ายขึ้น รวมทั้งให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่กิจการเอสเอ็มอี กรณีมีที่ตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จังหวัด โดยผู้ประกอบการที่เข้าข่ายเป็นเอสเอ็มอีตามมาตรการนี้ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี และต้องยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในปี 2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon