รู้ยัง พม.ประกาศเพิ่ม ค่าทำศพ ผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อราย

รู้ยัง พม.ประกาศเพิ่ม ค่าทำศพ ผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อราย

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังลงนามประกาศกระทรวง พม. เรื่องสนับสนุนการสงเคราะห์จัดการศพตามประเพณีฉบับใหม่แก่ผู้สูงอายุ ว่า ประกาศดังกล่าวได้เพิ่มการสนับสนุนสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุเป็น รายละ 3,000 บาท จากเดิมให้รายละ 2,000 บาท โดยมีผลบังคับในวันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา (19 พ.ค. 2563) เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

สำหรับหลักเกณ์ ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ต้องมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้มีอำนาจ คือผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอ หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือ ประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง

ทั้งนี้ การสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณีตามประกาศนี้ ให้รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณี โดยมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ์ โดยสามารถยื่นคำขอเพื่อขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม ในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนา ในขณะถึงแก่ความตาย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เจอแล้ว! หนุ่มใหญ่เมาหลอนเดินเข้าป่า 5 วัน พบเป็นศพผูกคอดับกลางป่า
บทความถัดไป“เทพไท” ข้องใจทำไมรบ.ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากแทนที่จะเลือกจ่ายทุกครัวเรือนกว่า 20 ล้านครัวเรือน แทนแยกเป็นกลุ่ม