กสอ.อัดมาตรการฟื้นฟู ‘เอสเอ็มอี-ชุมชน-เกษตรกร-คนว่างงาน’ภายใน 90 วัน

กสอ.อัดมาตรการฟื้นฟู 4 กลุ่มเป้าหมาย ‘เอสเอ็มอี-ชุมชน-เกษตรกร-คนว่างงาน’ภายใน 90 วัน หวังพ้นวิกฤต-เพิ่มมูลค่าศก.กว่า800ล้านบาท

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19ที่เริ่มคลี่คลาย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบให้กสอ.เร่งฟื้นฟูผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชน ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน กสอ.จึงได้จัดสรรงบประมาณ 150 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน ในระยะเวลา 90 วัน(มิถุนายน-สิงหาคม2563) แบ่งเป็นการช่วยเหลือเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรและธุรกิจเกษตร และประชาชน แรงงาน และบัณฑิตใหม่ ซึ่งการช่วยเหลือนี้เมื่อครบกำหนดเวลามั่นใจจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาท และเป็นมาตรการที่จะต่อยอด ยกระดับทั้งผู้ประกอบการ ชุมชน เกษตรกรในอนาคตต่อไป

นายณัฐพล กล่าวว่า รายละเอียดการช่วยเหลือแต่ละกลุ่ม แบ่งเป็น ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) จะเปิดรับสมัครโดยทั่วไป จากนั้นจะเข้ากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการแข่งขัน พัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นในยุคความปกติใหม่(นิว นอร์มอล) อาทิ กิจกรรมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ มีแผนขับเคลื่อนองค์กร กลุ่มนี้ตั้งเป้าหมายฟื้นฟูผู้ประกอบการสำเร็จกว่า 4,000 กิจการ มูลค่าเศรษฐกิจกว่า 448 ล้านบาท อีกกลุ่มคือ ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน จะเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีท่องเที่ยว ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรและนวัตกรรม เพิ่มศักนภาพให้ชุมชนท้องถิ่นจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใน 1 วันเพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวในชุมชน นอกจากนี้จะร่วมกับทีมนักศึกษามาพัฒนาชุมชน เสนอไอเดียด้านการท่องเที่ยว กลุ่มนี้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง 11 แห่งจะคัดเลือกชุมชนที่ได้รับผลกระทบแต่มีจุดแข็งขึ้นภาคละ 1 แห่ง โดยแผนทั้งหมดจะเพิ่มรายได้ให้ทั้ง 11 ชุมชน มูลค่ากว่า 87 ล้านบาท

นายณัฐพล กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเกษตรกรและธุรกิจเกษตรกร กลุ่มนี้จะพัฒนาทักษะการบริหารจัดการอุตสาหกรรม ยกระดับชุมชนและสร้างรายได้ท้องถิ่น ยกระดับเกษตรกรสู่เกษตรกรอุตสาหกรรม พัฒนาทักษะค้าออนไลน์ เพิ่มโอกาสทางการค้าและสร้างรายได้ให้เกษตรกร และพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป บรรจุภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด กลุ่มนี้จะคัดเลือกจากเกษตรกรที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)ดูแล ตั้งเป้าหมายพัฒนาธุรกิจเกษตร 100 กิจการ 100 ผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนรวมกว่า 78 ล้านบาท และกลุ่มประชาชน แรงงาน บัณฑิตจบใหม่ เพื่อลดอัตราการว่างงานจากการปิดกิจการ และสร้างอาชีพให้กับบัณฑิตจบใหม่ ลดปัญหาแออัดชุมชนเมือง มีการอบรมออนไลน์ พัฒนาทักษะวิชาชีพ คาดว่าจะสร้างงานได้กว่า 6,000 คน เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 110 ล้านบาท

นายณัฐพล กล่าวว่า ในกลุ่มคนว่างงาน กสอ.ยังพัฒนาโครงการพิเศษด้านออนไลน์ โดยจัดอบรมการประกอบธุรกิจ เขียนแบบจำลองธุรกิจออนไลน์ แผนทดสอบตลาด กำหนดเป้าหมาย 2,500 คน คาดว่าไม่ต่ำกว่า 15% จากผู้อบรมจะพัฒนาจนเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ได้ มูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 75 ล้านบาท

Advertisement

“แผนทั้งหมดจะเริ่มสมัคร 4 กลุ่มเป้าหมายและดำเนินการทันทีภายในปีงบประมาณ 2563 หรือกำหนดระยะเวลาโครงการ 90 วัน ขณะเดียวกันกสอ.ยังอยู่ระหว่างเตรียมมาตรการฟื้นฟูในระยะยาว จากพ.ร.ก.เงินกู้ คาดว่าจะมีความชัดเจนทั้งงบประมาณและแผนดำเนินการในเร็วๆนี้”นายณัฐพลกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image